Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. november 15., Csütörtök - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

5. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 és B8-0540/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0526/2018

(amely a B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 és B8-0540/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Nagy József, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Sógor Csaba, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Tőkés László, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk és Nedzhmi Ali, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0459)


5.2. Az emberi jogi helyzet Kubában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 és B8-0543/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0528/2018

(amely a B8-0528/2018, B8-0532/2018 és B8-0543/2018 helyébe lépe):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Nagy József, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Sógor Csaba, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, Tőkés László, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart és María Teresa Giménez Barbat, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0460)

(A B8-0534/2018, B8-0537/2018 és B8-0541/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


5.3. A emberi jogi helyzet Bangladesben (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 és B8-0544/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0533/2018

(amely a B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 és B8-0544/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Nagy József, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Sógor Csaba, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, Tőkés László, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Agnes Jongerius, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei és Sajjad Karim, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0461)


5.4. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének második franciabekezdése alapján Enrique Calvet Chambon (előadó), aki a bizottság határozata mellett érvel.


5.5. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei ***I (szavazás)

Jelentés a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0462)


5.6. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I (szavazás)

Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0463)

Felszólal Julie Girling (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


5.7. Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében (szavazás)

Jelentés a gondozási szolgáltatásokról az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében [2018/2077(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0464)


5.8. Lyme-kór (borreliosis) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0514/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Felszólalások

A szavazás után Seán Kelly, a szavazások órájának szervezéséről, tekintettel a tegnapi szavazások órájának lebonyolítására (az elnök emlékeztet az alkalmazandó eljárásra, továbbá közli, hogy az Elnökök Értekezlete megvizsgálta a kérdést, és a LIBE bizottság új jelentést készíthet) és Dobromir Sośnierz, Seán Kelly felszólalásával kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 2019. március 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat