Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

10. Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade underrättat talmannen om avgörandet av distriksdomstolen i Heidenheim i det straffrättsliga förfarande som inleddes mot Ingeborg Gräßle eftet det att hennes immunitet upphävts genom Europaparlamentets beslut av den 12 december 2017 (punkt 5.7 i protokollet av den 12.12.2017).

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy