Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - Страсбург

11. Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Julia Pitera, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa и Beata Gosiewska.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Albert Deß.

Изказа се Věra Jourová.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 4 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност