Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

11. Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins; Julia Pitera, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kosma Złotowski; Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa och Beata Gosiewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Albert Deß.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy