Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. listopadu 2018 - Štrasburk

12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 108 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. listopadu 2018)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací (2018/2262(INI))

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor LIBE

- Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (2018/2114(INI))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. listopadu 2018)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se dohody o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací (2018/2262(INI))
stanovisko: INTA (článek 54 jednacího řádu)

Postup společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 8. listopadu 2018)

výbory: ECON, ENVI (článek 55 jednacího řádu)

- Vytvoření rámce s cílem usnadnit udržitelné investování (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
stanovisko: BUDG, ITRE, IMCO

Zprávy obsahující návrhy nelegislativního usnesení v rámci postupu souhlasu (čl. 99 odst. 2 jednacího řádu)

(V návaznosti na oznámení Konference předsedů výborů 23. října 2018)

výbor AFET

- Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

výbor PECH

- Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměně dopisů připojených k dohodě (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
stanovisko: DEVE, BUDG

Poslední aktualizace: 4. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí