Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. november 2018 - Strasbourg

12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. november 2018)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund (2018/2262(INI))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

LIBE

- Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (2018/2114(INI))
henvist til kor. udv. AFCO
rådg.udv.: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. november 2018)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund (2018/2262(INI))
rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 54)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. november 2018)

ECON, ENVI (forretningsordenens artikel 55)
- Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
rådg.udv.: BUDG, ITRE, IMCO

Betænkninger, der indeholder forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, til en godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 99, stk. 2)

(Efter underretning af Udvalgsformandskonferencen den 23. oktober 2018)

AFET

- Strategisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH

- Indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
rådg.udv.: DEVE, BUDG

Seneste opdatering: 4. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik