Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg

12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 108 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 8. marraskuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta (2018/2262(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

LIBE-valiokunta

- Hajautettujen erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano (2018/2114(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFCO
lausuntoa varten: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 8. marraskuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta (2018/2262(INI))
lausuntoa varten: INTA (työjärjestyksen 54 artikla)


Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 8. marraskuuta 2018)

valiokunnat: ECON, ENVI (työjärjestyksen 55 artikla)

- Kestävää sijoittamista helpottava kehys (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
lausuntoa varten: BUDG, ITRE, IMCO

Mietinnöt, joihin sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, hyväksyntämenettelyä varten (työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 23. lokakuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH-valiokunta

- Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekeminen (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
lausuntoa varten: DEVE, BUDG

Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö