Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. lapkričio 8 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

LIBE komitetas

- Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (2018/2114(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFCO
Nuomonė: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. lapkričio 8 d .)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI))
Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Bendra komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. lapkričio 8 d .)

komitetai: ECON, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Sistemos sukūrimas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tvarioms investicijoms (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Nuomonė: BUDG, ITRE, IMCO

Pranešimai su ne teisėkūros pasiūlymais dėl rezoliucijų (pritarimo procedūra) (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalis)

(Gavus Komitetų pirmininkų sueigos pranešimą 2018 m. spalio 23 d.)

AFET komitetas

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH komitetas

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymas (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
Nuomonė: DEVE, BUDG

Atnaujinta: 2019 m. kovo 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika