Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris - Strasbūra

12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 8. novembra lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

LIBE komiteja

- Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (2018/2114(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 8. novembra lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI))
atzinums: INTA (Reglamenta 54. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 8. novembra lēmumu)

komitejas: ECON, ENVI (Reglamenta 55. pants)

- Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
atzinums: BUDG, ITRE, IMCO

Ziņojumi, kuros iekļauti nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumi (apstiprināšanas procedūra) (Reglamenta 99. panta 2. punkts)

(saskaņā ar Komiteju priekšsēdētāju konferences 2018. gada 23. oktobra paziņojumu)

AFET komiteja

- Stratēģiskās partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH komiteja

- Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokols un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņa (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
atzinums: DEVE, BUDG

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika