Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 listopada 2018 r. - Strasburg

12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8 listopada 2018 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską (2018/2262(INI))

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja LIBE

- Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę agencji zdecentralizowanych (2018/2114(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8 listopada 2018 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską (2018/2262(INI))
opinia: INTA (art. 54 Regulaminu)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 8 listopada 2018 r.)

komisje: ECON, ENVI (art. 55 Regulaminu)

- Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
opinia: BUDG, ITRE, IMCO

Sprawozdania zawierające projekty rezolucji nieustawodawczych w procedurze zgody (art. 99 ust. 2 Regulaminu)

(W następstwie powiadomienia Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 23 października 2018 r.)

komisja AFET

- Umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

komisja PECH

- Zawarcie Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
opinia: DEVE, BUDG

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności