Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 15. november 2018 - Strasbourg

12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 108 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. novembra 2018)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici glede institucionalnega okvirnega sporazuma med EU in Švicarsko konfederacijo (2018/2262(INI))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor LIBE

- Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami (2018/2114(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. novembra 2018)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici glede institucionalnega okvirnega sporazuma med EU in Švicarsko konfederacijo (2018/2262(INI))
mnenje: INTA (člen 54 Poslovnika)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 8. novembra 2018)

odbora: ECON, ENVI (člen 55 Poslovnika)

- Vzpostavitev okvira za omogočanje trajnostnih naložb (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
mnenje: BUDG, ITRE, IMCO

Poročila o predlogih nezakonodajnih resolucij v okviru postopka odobritve (člen 99(2) Poslovnika)

(Na podlagi obvestila konference predsednikov odborov 23. oktobra 2018)

odbor AFET

- Sporazum o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

odbor PECH

- Sklenitev Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
mnenje: DEVE, BUDG

Zadnja posodobitev: 4. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov