Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 november 2018)

AFET-utskottet

- Rekommendationer till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (2018/2262(INI))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

LIBE-utskottet

- Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (2018/2114(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 november 2018)

AFET-utskottet

- Rekommendationer till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (2018/2262(INI))
rådgivande utskott: INTA (artikel 54 i arbetsordningen)

Gemensamt utskottsförfarande (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 november 2018)

ECON-utskottet och ENVI-utskottet (artikel 55 i arbetsordningen)

- Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
rådgivande utskott: BUDG, ITRE, IMCO

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 99.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 23 oktober 2018)

AFET-utskottet

- Strategiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH-utskottet

- Ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
rådgivande utskott: DEVE, BUDG

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy