Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - Страсбург

14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно оползотворяването и насърчаването на регионалното и местното езиково и културно наследство (B8-0479/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Innocenzo Leontini. Предложение за резолюция за разширяване на разрешената риболовна зона в либийски териториални води (B8-0510/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно наличието на нарушители на функциите на ендокринната система в рециклирани продукти (B8-0511/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

Последно осъвременяване: 4 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност