Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 15. listopadu 2018 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [ve znění směrnice 2018/XXX/EU] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [o správě energetické unie] z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zhodnocování a šíření regionálního a místního jazykového a kulturního dědictví (B8-0479/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Innocenzo Leontini. Návrh usnesení o rozšíření oblasti dovoleného rybolovu v libyjských teritoriálních vodách (B8-0510/2018)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o přítomnosti endokrinních disruptorů v produktech získaných recyklací (B8-0511/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

Poslední aktualizace: 4. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí