Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. november 2018 - Strasbourg

14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om fremme af den sproglige og kulturelle arv på regionalt og lokalt plan (B8-0479/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Innocenzo Leontini. Forslag til beslutning om udvidelse af den tilladte fiskerizone i libysk territorialfarvand (B8-0510/2018)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forekomsten af hormonforstyrrende stoffer i produkter, der indeholder genanvendt materiale (B8-0511/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

Seneste opdatering: 4. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik