Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg

14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU [sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/XXX/EU] ja [energiaunionin hallinnosta annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/XXX mukauttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys alueellisen ja paikallisen kielellisen ja kulttuuriperinnön arvostamisesta ja edistämisestä (B8-0479/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Innocenzo Leontini. Päätöslauselmaesitys kalastusalueen laajentamisesta Libyan aluevesillä (B8-0510/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys hormonaalisista haitta-aineista kierrätysmateriaaleista valmistetuissa tuotteissa (B8-0511/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö