Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 15. studenog 2018. - Strasbourg

14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o vrednovanju i promicanju regionalne i lokalne jezične i kulturne baštine (B8-0479/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Innocenzo Leontini. Prijedlog rezolucije o proširenju ribolovnog područja odobrenog u libijskim teritorijalnim vodama (B8-0510/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o prisutnosti endokrinih disruptora u recikliranim proizvodima (B8-0511/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

Posljednje ažuriranje: 4. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti