Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 listopada 2018 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2012/27/UE wsprawie efektywności energetycznej [zmienionej dyrektywą (UE) 2018/XXX] irozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/XXX [w sprawie zarządzania unią energetyczną] w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

  • Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie waloryzacji i promocji regionalnego i lokalnego dziedzictwa językowego i kulturowego (B8-0479/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

  • Innocenzo Leontini. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia obszaru połowowego na wody terytorialne należące do Libii (B8-0510/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie obecności substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w produktach pochodzących z recyklingu (B8-0511/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności