Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stärkande och främjande av det regionala och lokala språk- och kulturarvet (B8-0479/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Innocenzo Leontini. Förslag till resolution om utvidgning av den tillåtna fiskezonen i Libyens territorialvatten (B8-0510/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förekomsten av hormonstörande ämnen i produkter av återvunnet material (B8-0511/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy