Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy