Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 15. november 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (forhandling)
 3.Lymes sygdom (borreliose) (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger
  4.2.Menneskerettighedssituationen i Cuba
  4.3.Menneskerettighedssituationen i Bangladesh
 5.Afstemningstid
  5.1.Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (afstemning)
  5.2.Menneskerettighedssituationen i Cuba (afstemning)
  5.3.Menneskerettighedssituationen i Bangladesh (afstemning)
  5.4.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  5.5.Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (afstemning)
  5.6.Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)
  5.7.Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (afstemning)
  5.8.Lymes sygdom (borreliose) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet
 11.Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (forhandling)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Andragender
 14.Modtagne dokumenter
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (142 kb) Deltagerliste (58 kb) Afstemningsresultater (98 kb) Afstemning ved navneopråb (932 kb) 
 
Protokol (75 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (37 kb) Afstemning ved navneopråb (71 kb) 
 
Protokol (259 kb) Deltagerliste (68 kb) Afstemningsresultater (135 kb) Afstemning ved navneopråb (355 kb) 
Seneste opdatering: 4. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik