Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (συζήτηση)
 3.Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων
  
4.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα
  
4.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (ψηφοφορία)
  
5.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (ψηφοφορία)
  
5.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)
  
5.4.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (ψηφοφορία)
  
5.8.Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας
 11.Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Αναφορές
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (113 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (932 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (41 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (73 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (280 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (157 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (364 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου