Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 15 november 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (debat)
 3.Ziekte van Lyme (borreliose) (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen
  4.2.De mensenrechtensituatie in Cuba
  4.3.De mensenrechtensituatie in Bangladesh
 5.Stemmingen
  5.1.Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen (stemming)
  5.2.De mensenrechtensituatie in Cuba (stemming)
  5.3.De mensenrechtensituatie in Bangladesh (stemming)
  5.4.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (stemming)
  5.5.Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***I (stemming)
  5.6.Persistente organische verontreinigende stoffen ***I (stemming)
  5.7.Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (stemming)
  5.8.Ziekte van Lyme (borreliose) (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg
 11.De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzoekschriften
 14.Ingekomen stukken
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (143 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de stemming (99 kb) Hoofdelijke stemming (932 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (38 kb) Hoofdelijke stemming (69 kb) 
 
Notulen (256 kb) Presentielijst (68 kb) Uitslag van de stemming (138 kb) Hoofdelijke stemming (350 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid