Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (rozprava)
 3.Lymská choroba (borelióza) (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Vietnam, najmä situácia politických väzňov
  4.2.Situácia v oblasti ľudských práv na Kube
  4.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši
 5.Hlasovanie
  5.1.Vietnam, najmä situácia politických väzňov (hlasovanie)
  5.2.Situácia v oblasti ľudských práv na Kube (hlasovanie)
  5.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši (hlasovanie)
  5.4.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (hlasovanie)
  5.5.Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***I (hlasovanie)
  5.6.Perzistentné organické látky ***I (hlasovanie)
  5.7.Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (hlasovanie)
  5.8.Lymská choroba (borelióza) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Opatrenia v nadväznosti na žiadosť o zbavenie imunity
 11.Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (rozprava)
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Petície
 14.Predloženie dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (140 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovaní (99 kb) Hlasovania podľa mien (932 kb) 
 
Zápisnica (76 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (39 kb) Hlasovania podľa mien (68 kb) 
 
Zápisnica (258 kb) Prezenčná listina (69 kb) Výsledky hlasovaní (143 kb) Hlasovania podľa mien (353 kb) 
Posledná úprava: 4. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia