Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (debatt)
 3.Borreliainfektion (borrelios) (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar
  
4.2.Människorättssituationen i Kuba
  
4.3.Människorättssituationen i Bangladesh
 5.Omröstning
  
5.1.Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (omröstning)
  
5.2.Människorättssituationen i Kuba (omröstning)
  
5.3.Människorättssituationen i Bangladesh (omröstning)
  
5.4.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
5.5.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I (omröstning)
  
5.6.Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)
  
5.7.Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (omröstning)
  
5.8.Borreliainfektion (borrelios) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av immunitet
 11.Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (debatt)
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Framställningar
 14.Inkomna dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (144 kb) Närvarolista (58 kb) Omröstningsresultat (97 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (932 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (36 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (68 kb) 
 
Protokoll (254 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (131 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (353 kb) 
Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy