Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 132kWORD 38k
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Vietnam, erityisesti poliittisten vankien tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)+
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Muuta
Myös María Teresa Giménez Barbat (ALDE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8‑0531/2018.

 2. Kuuban ihmisoikeustilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 5§alkuper. tekstiosat
1+
2+
C kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+289, 267, 43
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+325, 240, 44
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:lopullinen äänestys (RC-B8-0528/2018)
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:
§ 5
1.osa:”muistuttaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa on sopimuksen keskeyttämistä koskeva määräys, jota olisi sovellettava siinä tapauksessa, että ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan; vaatii siksi komissiota seuraamaan ja valvomaan tiiviisti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista Kuubassa, kun poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaa sopimusta pannaan täytäntöön, ja raportoimaan siitä säännöllisesti parlamentille;”
2.osa:”kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa Federica Mogherinia tiedottamaan parlamentille yksityiskohtaisesti täysistunnossa edellä mainitun vaatimuksen täyttämiseksi toteutetuista konkreettisista toimista;”
C kappale
1.osa:“toteaa, että EU:n ja Kuuban välinen ihmisoikeusvuoropuhelu, jota käydään ihmisoikeuksista vastaavan EU:n erityisedustajan johdolla, alkoi vuonna 2015; ottaa huomioon, että 9. lokakuuta 2018 EU:n ja Kuuban välisessä neljännessä ihmisoikeusvuoropuhelussa osapuolet käsittelivät muun muassa kansalaisten osallistumista julkisiin asioihin, myös äskettäisten vaaliprosessien yhteydessä, sekä yhdistymisvapautta ja sananvapautta ja mahdollisuutta, että ihmisoikeuksien puolustajat ja muut kansalaisyhteiskunnan sektorit voivat muodostaa vapaasti yhdistyksiä, ilmaista näkemyksiään ja osallistua julkiseen elämään;”
2.osa:“ottaa huomioon, että Euroopan parlamentille ei ole selvää, johtiko tämä kokous mihinkään ratkaisevaan tulokseen; ottaa huomioon, että Kuuban ihmisoikeuskysymysten suhteen ei ole saatu aikaan konkreettisia tuloksia, vaikka on perustettu ihmisoikeusvuoropuhelu ja Kuuba on valittu uudelleen YK:n ihmisoikeusneuvostoon kaudeksi 2017–2019; ottaa huomioon, että poliittiseen vuoropuheluun on sisällyttävä kansalaisyhteiskunnan ja opposition kanssa ilman rajoituksia käytävä suora ja tiivis vuoropuhelu;”
Muuta
Myös María Teresa Giménez Barbat (ALDE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8‑0543/2018.

 3. Bangladeshin ihmisoikeustilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
§ 6 jälkeen1GUE/NGL-
3Verts/ALE+
§ 11 jälkeen2GUE/NGL-291, 312, 11
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)+
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Muuta
Myös María Teresa Giménez Barbat (ALDE-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8‑0542/2018.
Myös Anne-Marie Mineur (GUE/NGL-ryhmä) allekirjoitti yhteisen päätöslauselmaesityksen RC‑B8-0533/2018.

 4. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I 

Mietintö: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Äänestys: toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätösNHÄ+398, 208, 13
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
S&D:toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeva päätös
Muuta
Äänestystä pyysivät työjärjestyksen 69 c artiklan mukaisesti PPE- ja ECR-ryhmät.

 5. Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I 

Mietintö: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
valiokunta+
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erillinen äänestys12valiokuntaNHÄ+506, 105, 2
20valiokuntaNHÄ+500, 110, 6
36valiokuntaNHÄ+371, 225, 5
37valiokuntaNHÄ+353, 244, 7
54valiokuntaNHÄ-187, 409, 9
81valiokuntaNHÄ+522, 93, 1
82valiokuntaNHÄ-191, 421, 8
art.2, § 2, a alakohta13838+ jäsentäNHÄ+307, 305, 8
35valiokuntaNHÄ
art.3, § 1, 15 alakohta13938+ jäsentäNHÄ+315, 298, 2
141GUE/NGLNHÄ
52valiokuntaNHÄ
142Verts/ALENHÄ-179, 435, 2
art.9, 4 kohdan jälkeen143Verts/ALENHÄ-264, 350, 3
art.10, § 669valiokuntaNHÄ-291, 319, 4
14038+ jäsentäNHÄ+327, 286, 1
144Verts/ALENHÄ-276, 334, 1
art.17, § 1, johdantokappale145Verts/ALE-
6 kappale13638+ jäsentäNHÄ+313, 300, 6
5valiokuntaNHÄ
20 kappaleen jälkeen13738+ jäsentäNHÄ+338, 275, 3
äänestys: komission ehdotusNHÄ+533, 37, 47
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:tarkistukset 54, 82, 141
38+ jäsentätarkistukset 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:tarkistukset 54, 82, 143
S&D:tarkistus 82
ENF:tarkistukset 12, 20, 35, 36, 81
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:tarkistus 52
GUE/NGL:tarkistukset 54, 82
Verts/ALE:tarkistus 37
S&D:tarkistus 82

 6. Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I 

Mietintö: Julie Girling (A8-0336/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
valiokunta+
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – erillinen äänestys8valiokuntaosat
1+
2+
20valiokunta+
24valiokuntaNHÄ+340, 276, 1
art.7, § 633Verts/ALE-276, 338, 0
14valiokunta+
art.13, § 534Verts/ALE-
21valiokunta+
art.18, § 335Verts/ALE
art.20, § 236PVerts/ALE-
Liite I, A osa, taulukko, 4 sarake, rivi 1, 2 kohta, a alakohta38PGUE/NGL-
Liite I, A osa, taulukko, 4 sarake, rivi 2, 2 kohta, a alakohta39PGUE/NGL-
Liite I, A osa, taulukko, 4 sarake, rivi 3, 2 kohta, a alakohta40PGUE/NGL-
Liite I, A osa, taulukko, 4 sarake, rivi 4, 2 kohta, a alakohta41PGUE/NGL-
Liite I, A osa, 24 rivin jälkeen30PPENHÄ-247, 338, 33
25valiokunta+
Liite IV, taulukko, 4 rivi42GUE/NGL-
Liite IV, taulukko, rivit 5-8 ja rivin 8 jälkeen43GUE/NGL-
37 vo1Verts/ALE+336, 264, 16
37 vo2Verts/ALE+
25 kappale31Verts/ALE-
28 kappale32PVerts/ALE-
äänestys: komission ehdotusNHÄ+567, 23, 27
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:tarkistukset 24, 30
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:tarkistus 20
S&D, Verts/ALE:tarkistus 24
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:
tarkistus 8
1.osa:”Koska yleinen tietoisuus POP-yhdisteiden aiheuttamista vaaroista sekä nykyisen että tulevien sukupolvien terveydelle samoin kuin ympäristölle on usein vaillinaista, etenkin kehitysmaissa, tarvitaan laajamittaista tiedottamista valppauden ja rajoituksia ja kieltoja koskevan yleisen ymmärryksen lisäämiseksi. Yleissopimuksen mukaisesti olisi edistettävä ja helpotettava etenkin haavoittuvimmille ryhmille suunnattuja ohjelmia kyseisten aineiden terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevan yleisen tietoisuuden lisäämiseksi sekä työntekijöiden, tieteenharjoittajien, opettajien ja teknisen henkilökunnan sekä johdon kouluttamista.”
2.osa:”Unionin olisi varmistettava tiedonsaanti ja yleisön osallistuminen panemalla täytäntöön YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus), jonka unioni hyväksyi 17 päivänä helmikuuta 2005.”

 7. Sukupuolten tasa-arvoa edistävät hoitopalvelut EU:ssa 

Mietintö: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 2§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 3§alkuper. tekstiosat
1+
2-
3+
§ 5§alkuper. tekstiNHÄ+373, 204, 33
§ 6§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 8§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 15§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 16§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 17§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 24§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 28§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 30§alkuper. teksti-
§ 34§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+418, 171, 10
§ 35§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 36§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 37§alkuper. teksti+
§ 44§alkuper. teksti+
§ 47§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 48§alkuper. tekstiosat
1+
2-
§ 49§alkuper. tekstiosat
1+
2+
§ 51§alkuper. tekstiosat
1/KÄ+454, 108, 24
2+
§ 53§alkuper. teksti+
D kappale§alkuper. teksti+
G kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+452, 105, 30
K kappale§alkuper. teksti-
L kappale§alkuper. teksti-
N kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2-
O kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2+
U kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2-
AB kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2-
AE kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/NHÄ+486, 78, 17
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+385, 68, 113
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:§ 5
ENF:§ 17 (2. osa), § 34 (2. osa), johdanto-osan G kappale (2. osa), johdanto-osan AE kappale (2. osa)
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; D, G, K, L kappale
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:
§ 16
1.osa:”ottaa huomioon, että on olemassa erilaisia hoitopalveluja, kuten varhaiskasvatus, vanhusten hoitopalvelut sekä pitkäaikaista terveydenhuoltoa tai -hoitoa tarvitsevien vammaisten ja/tai kroonisesti sairaiden hoito- tai tukipalvelut, ja toteaa, että sen vuoksi on laadittu erilaisia toimintamalleja;”
2.osa:”katsoo, että hoitoa voisivat tarjota sekä viralliset hoitajat että omaishoitajat;”
§ 19
1.osa:teksti ilman sanoja ”voittoa tavoittelevalla”
2.osa:nämä sanat
§ 24
1.osa:”katsoo, että saatavuus perustuu kustannusten ja joustavuuden yhdistelmään ja siksi olisi oltava erilaisia hoitopalveluiden tarjoajia, sekä julkisia että yksityisiä, ja sekä kotihoitoa että kodinomaisissa oloissa annettavaa hoitoa;”
2.osa:”katsoo lisäksi, että perheenjäsenten olisi voitava joko antaa hoitoa vapaaehtoisesti tai saada tukea hoitopalveluiden hankkimiseksi;”
ENF:
§ 34
1.osa:teksti ilman sanoja ”ja vierastyöläisiä”
2.osa:nämä sanat
G kappale
1.osa:”ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa hoitoalan työ on huonosti palkattua, työntekijöille ei usein tarjota virallisia työsopimuksia tai muita työntekijän perusoikeuksia eikä työ ole houkuttelevaa fyysisen ja psyykkisen stressin korkean riskin, loppuunpalamisen uhan sekä uranäkymien puutteen vuoksi; ottaa huomioon, että alan tarjoamat koulutusmahdollisuudet ovat vähäiset ja että alalla työskentelevät ovat etupäässä ikääntyviä ihmisiä, naisia”
2.osa:”ja vierastyöläisiä”
AE kappale
1.osa:”toteaa, että tietojen mukaan epäedullisista lähtökohdista tulevat, mukaan lukien pienituloiset perheet, maaseudun asukkaat” ja ”kohtaavat erityisiä haasteita silloin, kun laadukkaiden hoitopalveluiden saatavuus on heikkoa;”
2.osa:”sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvat tai maahanmuuttajataustaiset lapset”
PPE:
§ 2
1.osa:”toteaa, että neljäsosa kaikista naisista on omaishoitajia, jotka eivät saa työstään mitään palkkaa, ja että naisten eriytyminen on selkeää aloilla, joille on tavanomaista matala palkka, pitkät työajat ja usein epäviralliset työjärjestelyt, mikä johtaa siihen, että naisten rahalliset, sosiaaliset ja rakenteelliset ansiot ovat pienempiä”
2.osa:”kuin keskimääräisten työtä tekevien miesten;”
§ 3
1.osa:teksti ilman sanoja ”sekä yksinhuoltajaäitien elättämien kotitalouksien riittämättömästä tuesta ja niihin vaikuttavasta verotuksesta” ja ”joka perustuu muun muassa heidän sukupuoli-identiteettiinsä, sukupuolen ilmaisuunsa ja sukupuoliominaisuuksiinsa,”
2.osa:”sekä yksinhuoltajaäitien elättämien kotitalouksien riittämättömästä tuesta ja niihin vaikuttavasta verotuksesta”
3.osa:”joka perustuu muun muassa heidän sukupuoli-identiteettiinsä, sukupuolen ilmaisuunsa ja sukupuoliominaisuuksiinsa,”
§ 6
1.osa:”suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja korostaa tässä yhteydessä, että yksilöiden oikeudet pitää vapaata sekä joustavat työaikajärjestelyt ovat tärkeitä, jotta työssäkäyvät voivat hallita työ- ja yksityiselämäänsä; muistuttaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamista koskevilla politiikkatoimilla olisi kannustettava miehiä huolehtimaan hoitovelvoitteista tasapuolisesti naisten kanssa;”
2.osa:”katsoo, että tulevan kehityksen kannalta olisi pyrittävä vähitellen laajentamaan isyys- ja hoitovapaata sekä sen palkkatasoa, jonka olisi oltava asianmukainen, jotta voidaan varmistaa, ettei vanhempainvapaata voida siirtää, takuut irtisanomista vastaan, paluu samaan tai vastaavanlaiseen tehtävään ja suojelu sellaista syrjintää vastaan, joka perustuu päätökseen ottaa vapaata, ja oikeuksien ulottaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja niihin, jotka tarvitsevat vapaata hoitaakseen muita huollettavia kuin lapsia;”
§ 8
1.osa:teksti ilman sanoja ”varmistamaan, että puolisoihin sovelletaan erillisverotusta, jotta voidaan”
2.osa:nämä sanat
§ 15
1.osa:teksti ilman sanaa ”julkisten”
2.osa:tämä sana
§ 28
1.osa:teksti ilman sanoja ”julkisten” ja ”toistaa siksi, että valtioiden ensisijaisena tavoitteena on oltava laadukkaiden julkisten hoitoverkostojen kehittäminen kaikille lapsille ilman erottelua, jolla toistetaan luokkahierarkian stereotypioita;”
2.osa:nämä sanat
§ 35
1.osa:teksti ilman sanoja ”sekä huomattavasti korkeammat palkat hoiva-alalla”
2.osa:nämä sanat
§ 36
1.osa:teksti ilman sanaa ”-omais”
2.osa:tämä sana
§ 47
1.osa:teksti ilman sanoja ”julkisia” ja ”kaikkialla”
2.osa:nämä sanat
§ 48
1.osa:teksti ilman sanaa ”julkisiin”
2.osa:tämä sana
§ 49
1.osa:teksti ilman sanoja ”täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa”
2.osa:nämä sanat
§ 51
1.osa:”tukee sitä, että komission maakohtaisiin suosituksiin sisällytetään toimenpiteitä, joissa kiinnitetään huomiota lastenhoitopalveluja koskeviin investointeihin”
2.osa:”sekä vero- ja etuusjärjestelmissä oleviin jarruttaviin tekijöihin, jotka estävät toisia tulonsaajia – pääasiassa naisia – tekemästä enemmän töitä tai tekemästä lainkaan töitä, sekä muihin toimenpiteisiin, joilla puututaan sukupuolten välisiin palkkaeroihin;”
N kappale
1.osa:teksti ilman sanaa ”julkisia”
2.osa:tämä sana
O kappale
1.osa:”ottaa huomioon, että Euroopan on torjuttava väestörakenteen muutoksia, joiden vuoksi ikään liittyvien sairauksien määrä kasvaa, väestö ikääntyy ja siten hoidon tarve kasvaa;”
2.osa:”toteaa, että hoidon tarpeen kasvaessa hoitovelvoitteet jakautuvat epätasaisesti sukupuolten välillä, koska naiset kantavat suurimman osan taakasta eurooppalaisessa yhteiskunnassa yhä vallalla olevien stereotyyppisten sukupuoliroolien vuoksi; toteaa, että vanhusten yhä suurempi määrä, työikäisten määrän väheneminen ja säästötoimiin keskittyvät budjettirajoitukset vaikuttavat merkittävästi sosiaalipalveluihin, mikä vaikuttaa myös ihmisiin, joiden on yhdistettävä työ- ja hoitovelvoitteet usein vaikeissa olosuhteissa;”
U kappale
1.osa:”toteaa, että Barcelonan tavoitteet lastenhoidon tarjoamisesta vähintään 33 prosentille alle kolmivuotiaista lapsista (tavoite 1) ja ainakin 90 prosentille kolme vuotta täyttäneistä alle kouluikäisistä lapsista (tavoite 2) ovat täyttyneet vain 12 jäsenvaltiossa vuoden 2002 jälkeen ja joissakin jäsenvaltioissa toteutumisasteet ovat huolestuttavan alhaiset,”
2.osa:”mikä tarkoittaa, että unioni ei ole onnistunut Barcelonan tavoitteiden saavuttamisessa;”
AB kappale
1.osa:”toteaa, että pitkäaikaishoitopalvelut ja lastenhoito ovat usein aliarvostettuja ja monissa jäsenvaltioissa ammatilla on matala profiili ja asema, mikä ilmenee matalana palkkatasona, naisten ja miesten epätasaisena edustuksena työvoimassa, huonoina työoloina”
2.osa:“ja virallisten työsopimusten puuttumisena;”
ENF, PPE:
§ 17
1.osa:”katsoo, että hoitopalveluiden kehittämisessä olisi otettava huomioon kaikki käyttäjäryhmät sekä heidän eronsa ja eri hoitopalveluja koskevat toiveensa, mukaan lukien epäedullisista lähtökohdista tulevat,”
2.osa:”kuten etniset vähemmistöt, maahanmuuttajaperheet,”
3.osa:”syrjäisten alueiden ja maaseudun asukkaat ja pienituloiset perheet;”
4.osa:”muistuttaa, että lainsäädännössä ja politiikassa käytettävä perheen käsite olisi tulkittava laajasti;”

 8. Borrelioosi (Lymen tauti) 

Päätöslauselmaesitys: B8-0514/2018

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Päätöslauselmaesitys B8-0514/2018
(ENVI-valiokunta)
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)+
Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö