Indeks 
Zapisnik
PDF 137kWORD 40k
Četvrtak, 15. studenog 2018. - Strasbourg
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika 

Prijedlozi rezolucije: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Razno
María Teresa Giménez Barbat (Klub zastupnika ALDE-a) također je potpisnica prijedloga rezolucije B8-0531/2018.

 2. Stanje ljudskih prava na Kubi 

Prijedlozi rezolucije: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 5§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava C§originalni tekstdiv
1+
2/VE+289, 267, 43
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+325, 240, 44
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Zahtjevi za poimenično glasovanje
PPE:konačno glasovanje (RC-B8-0528/2018)
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
Verts/ALE:
§ 5
1.dio„podsjeća da Sporazum sadrži odredbu o obustavi Sporazuma koju treba primijeniti u slučaju kršenja odredbi o ljudskim pravima; stoga ustraje u tome da Europska unija pri provedbi Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji pomno prati i nadzire poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda na Kubi te da se o tome Parlament redovito izvješćuje;”
2.dio„poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Federicu Mogherini da na plenarnoj sjednici detaljno obavijesti Parlament o konkretnim koracima koji se poduzimaju radi ispunjavanja prethodno navedenog zahtjeva;”
uvodna izjava C
1.dio„budući da je 2015. godine započeo dijalog o ljudskim pravima između EU-a i Kube pod vodstvom posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava; budući da su se sudionici četvrtog dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Kube 9. listopada 2018. bavili, među ostalim, sudjelovanjem građana u javnim poslovima, između ostalog u kontekstu nedavnih izbornih procesa, te slobodom udruživanja i izražavanja i mogućnošću da se borci za ljudska prava i drugi sektori civilnog društva slobodno udružuju, izražavaju svoja stajališta i sudjeluju u javnom životu;”
2.dio„budući da Parlamentu nije jasno jesu li na tom sastanku doneseni ikakvi zaključci; budući da o ljudskim pravima na Kubi nisu postignuti konkretni rezultati unatoč uspostavi dijaloga o ljudskim pravima i ponovnom izboru Kube u Vijeće UN-a za ljudska prava za razdoblje od 2017. do 2019. godine; budući da politički dijalog mora uključivati izravan i intenzivan dijalog s civilnim društvom i opozicijom bez ikakvih ograničenja;”
Razno
María Teresa Giménez Barbat (Klub zastupnika ALDE-a) također je potpisnica prijedloga rezolucije B8-0543/2018.

 3. Stanje ljudskih prava u Bangladešu 

Prijedlozi rezolucije: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Nakon stavka 6.1GUE/NGL-
3Verts/ALE+
Nakon stavka 11.2GUE/NGLVE-291, 312, 11
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Razno
María Teresa Giménez Barbat (Klub zastupnika ALDE-a) također je potpisnica prijedloga rezolucije B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (Klub zastupnika GUE/NGL-a) također je potpisnica zajedničkog prijedloga rezolucije RC-B8-0533/2018.

 4. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I 

Izvješće: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Glasovanje: odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovoreAN+398, 208, 13
Zahtjevi za poimenično glasovanje
S&D:odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore
Razno
Zahtjev za glasovanje podnijeli su klubovi zastupnika PPE-a i ECR-a u skladu s člankom 69.c Poslovnika.

 5. Prava i obveze putnika u željezničkom prometu ***I 

Izvješće: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Amandmani nadležnog odbora –glasovanje po cjelinama1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
odbor+
Amandmani nadležnog odbora – odvojeno glasovanje12odborAN+506, 105, 2
20odborAN+500, 110, 6
36odborAN+371, 225, 5
37odborAN+353, 244, 7
54odborAN-187, 409, 9
81odborAN+522, 93, 1
82odborAN-191, 421, 8
Članak 2. stavak 2. točka (a)138više od 38 zastupnikaAN+307, 305, 8
35odborAN
Članak 3. stavak 1. točka 15.139više od 38 zastupnikaAN+315, 298, 2
141GUE/NGLAN
52odborAN
142Verts/ALEAN-179, 435, 2
Članak 9. nakon stavka 4.143Verts/ALEAN-264, 350, 3
Članak 10. stavak 6.69odborAN-291, 319, 4
140više od 38 zastupnikaAN+327, 286, 1
144Verts/ALEAN-276, 334, 1
Članak 17. stavak 1., uvodni dio145Verts/ALE-
Uvodna izjava 6.136više od 38 zastupnikaAN+313, 300, 6
5odborAN
Nakon uvodne izjave 20.137više od 38 zastupnikaAN+338, 275, 3
glasovanje: prijedlog KomisijeAN+533, 37, 47
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGL:amandmani 54, 82, 141
više od 38 zastupnika:amandmani 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:amandmani 54, 82, 143
S&D:amandman 82
ENF:amandmani 12, 20, 35, 36, 81
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE:amandman 52
GUE/NGL:amandmani 54 i 82
Verts/ALE:amandman 37
S&D:amandman 82

 6. Postojane organske onečišćujuće tvari ***I 

Izvješće: Julie Girling (A8-0336/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Amandmani nadležnog odbora –glasovanje po cjelinama1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
odbor+
Amandmani nadležnog odbora – odvojeno glasovanje8odbordiv
1+
2+
20odborvs+
24odborAN+340, 276, 1
Članak 7. stavak 6.33Verts/ALEVE-276, 338, 0
14odbor+
Članak 13. stavak 5.34Verts/ALE-
21odbor+
Članak 18. stavak 3.35Verts/ALE
Članak 20. stavak 2.36SVerts/ALE-
Prilog I., dio A, tablica, stupac 4., redak 1. točka 2, podtočka (a)38SGUE/NGL-
Prilog I., dio A, tablica, stupac 4., redak 2. točka 2, podtočka (a)39SGUE/NGL-
Prilog I., dio A, tablica, stupac 4., redak 3. točka 2, podtočka (a)40SGUE/NGL-
Prilog I., dio A, tablica, stupac 4., redak 4. točka 2, podtočka (a)41SGUE/NGL-
Prilog I., dio A, nakon retka 24.30PPEAN-247, 338, 33
25odbor+
Prilog IV., tablica, redak 4.42GUE/NGL-
Prilog IV., tablica, reci 5.-8. i nakon retka 8.43GUE/NGL-
37 PC1Verts/ALEVE+336, 264, 16
37 PC2Verts/ALE+
Uvodna izjava 25.31Verts/ALE-
Uvodna izjava 28.32SVerts/ALE-
glasovanje: prijedlog KomisijeAN+567, 23, 27
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE:amandmani 24 i 30
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
ENF:amandman 20.
S&D, Verts/ALEamandman 24.
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
ENF:
amandman 8
1.dio„ƒBudući da javnost često nije svjesna opasnosti koje postojane organske onečišćujuće tvari predstavljaju za zdravlje sadašnje i budućih generacija kao i za okoliš, posebno u zemljama u razvoju, potrebno je informiranje na širokoj osnovi kako bi se povećala razina opreza i razumijevanje javnosti za razloge ograničenja i zabrana. U skladu s Konvencijom trebalo bi prema potrebi promicati i omogućavati provođenje programa za podizanje javne svijesti o tim tvarima kada je riječ o njihovim učincima na zdravlje i okoliš, posebno za najugroženije grupe, kao i izobrazbu radnika, znanstvenika, predavača te tehničkog i upravnog osoblja.”
2.dio„Unija bi trebala zajamčiti pristup informacijama i javno sudjelovanje provedbom Konvencije UNECE-a o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), koju je Unija odobrila 17. veljače 2005.”

 7. Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova 

Izvješće: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 2§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 3§originalni tekstdiv
1+
2-
3+
§ 5§originalni tekstAN+373, 204, 33
§ 6§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 8§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 15§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 16§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 17§originalni tekstdiv
1+
2/AN+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 24§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 28§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 30§originalni tekstvs-
§ 34§originalni tekstdiv
1+
2/AN+418, 171, 10
§ 35§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 36§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 37§originalni tekstvs+
§ 44§originalni tekstvs+
§ 47§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 48§originalni tekstdiv
1+
2-
§ 49§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 51§originalni tekstdiv
1/VE+454, 108, 24
2+
§ 53§originalni tekstvs+
Uvodna izjava D§originalni tekstvs+
Uvodna izjava G§originalni tekstdiv
1+
2/AN+452, 105, 30
Uvodna izjava K§originalni tekstvs-
Uvodna izjava L§originalni tekstvs-
Uvodna izjava N§originalni tekstdiv
1+
2-
Uvodna izjava O§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava U§originalni tekstdiv
1+
2-
Uvodna izjava AB§originalni tekstdiv
1+
2-
Uvodna izjava AE§originalni tekstdiv
1+
2/AN+486, 78, 17
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+385, 68, 113
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGL:§ 5
ENF:stavak 17. (2. dio), stavak 34. (2. dio), uvodna izjava G (2. Dio), uvodna izjava AE (2. dio)
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE:§§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; uvodne izjave D, G, K, L
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
§ 16
1.dio„uviđa da postoje različite usluge skrbi, poput predškolske skrbi i obrazovanja, skrbi o starijim osobama i skrbi ili podrške za osobe s invaliditetom i/ili kroničnom bolesti koji imaju dugotrajne potrebe za zdravstvenom njegom i skrbi, te napominje da su zbog toga osmišljena različita politička stajališta;”
2.dio„smatra da bi skrb mogli pružati formalni i neformalni skrbnici;”
§ 19
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „profitni”
2.diote riječi
§ 24
1.dio„vjeruje da pristupačnost proizlazi iz kombinacije troškova i fleksibilnosti zbog čega bi trebao postojati niz usluga, javnih i privatnih, za skrb u kući ili sličnom okruženju;”
2.dio„nadalje smatra da bi članovi obitelji trebali imati mogućnost dobrovoljnog ili subvencioniranog pružanja skrbi;”
ENF:
§ 34
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „i radnike migrante”
2.diote riječi
Uvodna izjava G
1.dio„budući da su poslovi u području skrbi u mnogim državama članicama loše plaćeni, da se za njih često ne nude formalni ugovori ni druga osnovna radnička prava te da nisu privlačni zbog visokog rizika od fizičkog i emocionalnog stresa, opasnosti od profesionalnog izgaranja i nemogućnosti napredovanja u karijeri; budući da se u tom sektoru nudi vrlo malo prilika za obuku i da su u njemu, štoviše, uglavnom zaposlene starije osobe, žene”
2.dio„i migranti;”
Uvodna izjava AE
1.dio„budući da podaci pokazuju da se osobe slabijeg statusa suočavaju s posebnim izazovima kada je dostupnost visokokvalitetnih usluga skrbi ograničena, primjerice osobe iz obitelji s niskim prihodima, osobe koje žive u ruralnim područjima”
2.dioƒ„i djeca koja pripadaju etničkim manjinama ili djeca migranata;”
PPE:
§ 2
1.dio„prima na znanje da jedna četvrtina žena ostaje u kategoriji neplaćenih pomažućih članova obitelji, što znači da ne primaju izravno plaću za svoje napore te da postoji jasno izdvajanje žena u sektore, općenito gledajući, obilježene niskim plaćama, dugim radnim vremenom i često neformalnim radnim aranžmanima, što vodi do niže novčane, socijalne i strukturne koristi za žene”
2.dio„ od one za tipičnog zaposlenog muškarca;”
§ 3
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „kao i nedostatne sustave potpore i oporezivanja koji utječu na kućanstva koja vode samohrane majke;” i „na temelju svojeg rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih obilježja,”
2.dio„kao i nedostatne sustave potpore i oporezivanja koji utječu na kućanstva koja vode samohrane majke;”
3.dio„na temelju svojeg rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih obilježja,”
§ 6
1.dio„pozdravlja prijedlog direktive o ravnoteži između privatnog i poslovnog života za radnike i skrbnike koji je iznijela Komisija, i naglašava u tom kontekstu važnost individualnih prava na dopust i fleksibilnog rada koji pomažu zaposlenim osobama da usklade privatni i poslovni život; podsjeća da bi politike usmjerene na ravnotežu između privatnog i poslovnog života trebale promicati jednako sudjelovanje muškaraca i žena u obvezama skrbi;”
2.dio„vjeruje da bi radi budućeg razvoja trebalo težiti postupnom produženju očinskog dopusta i dopusta radi skrbi i njihovih razina primanja naknade, koja bi trebala biti primjerena, osiguranju neprenosivog roditeljskog dopusta, jamstava u vezi s otpuštanjem, povratka na isto ili jednakovrijedno radno mjesto i zaštite od diskriminacije koja se provodi zbog odluka o uzimanju dopusta, te proširenju prava na samozaposlene radnike i osobe koje moraju uzeti primjereno plaćeni dopust kako bi se brinule o uzdržavanim osobama koje nisu djeca;”
§ 8
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „se zajamči zasebno oporezivanje bračnih drugova kako bi”
2.diote riječi
§ 15
1.dioCjelokupni tekst osim riječi „javne”
2.diota riječ
§ 28
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „javne” i „stoga ponavlja da prioritet država mora biti razvoj kvalitetnih mreža javne skrbi za svu djecu, bez razlika koje održavaju stereotipove o klasnoj hijerarhiji;”
2.diote riječi
§ 35
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „te na znatno više plaće u sektoru skrbi”
2.diote riječi
§ 36
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „neformalnih”
2.diota riječ
§ 47
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „javna” i „univerzalan”
2.diote riječi
§ 48
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „javne”
2.diota riječ
§ 49
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „svim fazama provedbe”
2.diote riječi
§ 51
1.dio„podupire da se u preporuke Komisije po državama članicama uključe mjere usmjerene na ulaganje u ustanove za skrb o djeci”
2.dio„ na nepoticajne fiskalne mjere kojima se primatelji drugog dohotka u kućanstvu, prvenstveno žene, odvraćaju od toga da rade više ili da uopće rade, te druge mjere za rješavanje pitanja razlike u plaćama među spolovima;”
uvodna izjava N
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „javne”
2.diota riječ
Uvodna izjava O
1.dio„budući da u Europi dolazi do demografskih promjena koje dovode do porasta bolesti povezanih sa starošću i sve starijeg stanovništva i da se u skladu s time povećavaju se potrebe za njegom;”|
2.dio„budući da u vrijeme sve veće potražnje za uslugama skrbi postoji nerazmjerna raspodjela odgovornosti za poslove skrbi između muškaraca i žena, pri čemu žene nose teret zbog stereotipnih rodnih uloga koje i dalje prevladavaju u europskom društvu; budući da sve veći broj starijih osoba, sve manji broj osoba radne dobi i ograničenja u javnim proračunima zbog politike štednje znatno utječu na socijalne usluge, što će utjecati i na osobe koje istovremeno rade i nekoga njeguju, često u otežanim okolnostima;”
Uvodna izjava U
1.dio„budući da je samo 12 država članica od 2002. godine ispunilo ciljeve iz Barcelone, odnosno pružanje skrbi u najmanju ruku za 33 % djece mlađe od 3 godine (1. cilj) i za najmanje 90 % djece u dobnoj skupini između 3 godine života do obveznog upisa u školu (2. cilj), dok su stope ostvarenja ciljeva u nekim državama članicama zabrinjavajuće niske,”
2.dio„što se može smatrati neuspjehom EU-a u ostvarenju tih ciljeva;”
Uvodna izjava AB
1.dio„budući da se često umanjuje značaj usluga dugotrajne skrbi i skrbi o djeci i da je u mnogim državama članicama ta profesija i dalje prilično neprimjetna i nisko rangirana, što se odražava niskom plaćom, nejednakom zastupljenošću žena i muškaraca na tržištu rada, lošim radnim uvjetima”
2.dio„i nedostatkom ugovora o formalnom zaposlenju;”
ENF, PPE:
§ 17
1.dio„vjeruje da bi pri osmišljavanju pristupa razvoju usluga skrbi trebalo uzeti u obzir sve kategorije korisnika i njihove razlike te različite želje u vezi s vrstama usluga skrbi koje su im potrebne, između ostalog i osobe koje dolaze iz socijalno zapostavljenih sredina,”
2.dio„kao što su etničke manjine, migrantske obitelji,”
3.dio„osobe koje žive u udaljenim i ruralnim područjima te obitelji s niskim prihodima;”
4.dio„podsjeća da se pojam obitelji koji se upotrebljava u zakonodavstvu i politikama treba tumačiti u širem smislu;”

 8. Lajmska bolest (borelioza) 

Prijedlog rezolucije: B8-0514/2018

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0514/2018
(odbor ENVI)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti