Index 
Jegyzőkönyv
PDF 140kWORD 38k
2018. november 15., Csütörtök - Strasbourg
A szavazások eredményei

 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Egyéb
María Teresa Giménez Barbat (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0531/2018. sz. állásfoglalási indítványt.

 2. Az emberi jogi helyzet Kubában 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
5.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
C.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/ESz+289, 267, 43
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+325, 240, 44
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
PPE:zárószavazás (RC-B8-0528/2018)
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:
5.bek.
1.rész„emlékeztet arra, hogy a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás rendelkezik a megállapodásnak az emberi jogokra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén történő felfüggesztéséről; ezért ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság kövesse szorosan nyomon az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását Kubában a politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás végrehajtása során, és erről rendszeresen tegyen jelentést a Parlamentnek;”
2.rész„felkéri Federica Mogherini alelnököt/főképviselőt, hogy a plenáris ülésen tájékoztassa részletesen a Parlamentet a fent említett követelmény teljesítése érdekében tett konkrét lépésekről;”
C.preb.
1.rész„mivel az EU és Kuba közötti, az EU emberi jogi különleges képviselője által vezetett emberi jogi párbeszéd 2015-ben kezdetét vette; mivel 2018. október 9-én az EU és Kuba közötti negyedik emberi jogi párbeszédben részt vevő felek egyebek mellett a polgárok közügyekben való részvételének kérdésével is foglalkoztak, többek között a közelmúltbeli választási folyamatokkal összefüggésben, valamint megtárgyalták az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságával, illetve az emberijog-védők és a civil társadalom más ágazatai szabad egyesüléshez, véleménynyilvánításhoz és a közéletben való részvételhez való jogával kapcsolatos kérdéseket;”
2.rész„mivel a Parlament számára nem egyértelmű, hogy ez a találkozó bármilyen tekintetben döntő erejű volt-e; mivel az emberi jogi párbeszéd elindítása, valamint Kubának az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába történő, a 2017–2019-es időszakra szóló újraválasztása ellenére a kubai emberi jogi helyzet tekintetében nem történt kézzelfogható előrelépés; mivel a politikai párbeszédbe bele kell tartoznia a civil társadalommal és az ellenzékkel korlátozások nélkül folytatott, közvetlen és intenzív párbeszédnek is;”
Egyéb
María Teresa Giménez Barbat (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0543/2018. sz. állásfoglalási indítványt.

 3. A emberi jogi helyzet Bangladesben 

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Közös állásfoglalási indítvány RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
6.bek. után1GUE/NGL-
3Verts/ALE+
11.bek. után2GUE/NGLESz-291, 312, 11
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Egyéb
María Teresa Giménez Barbat (ALDE képviselőcsoport) szintén aláírta a B8-0542/2018. sz. állásfoglalási indítványt.
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL képviselőcsoport) szintén aláírta az RC-B8-0533/2018 sz. közös állásfoglalási indítványt.

 4. Határozat intézményközi tárgyalások megkezdéséről: Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I 

Jelentés: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Szavazás: határozat intézményközi tárgyalások megkezdésérőlNSz+398, 208, 13
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
S&D:határozat intézményközi tárgyalások megkezdéséről
Egyéb
A szavazást a PPE és az ECR képviselőcsoport kérte az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően.

 5. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei ***I 

Jelentés: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
bizottság+
Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazás12bizottságNSz+506, 105, 2
20bizottságNSz+500, 110, 6
36bizottságNSz+371, 225, 5
37bizottságNSz+353, 244, 7
54bizottságNSz-187, 409, 9
81bizottságNSz+522, 93, 1
82bizottságNSz-191, 421, 8
2. cikk, 2. bek., a) pont138több mint 38 képviselőNSz+307, 305, 8
35bizottságNSz
3. cikk, 1. albek., 15. pont139több mint 38 képviselőNSz+315, 298, 2
141GUE/NGLNSz
52bizottságNSz
142Verts/ALENSz-179, 435, 2
9. cikk, 4. bek. után143Verts/ALENSz-264, 350, 3
10. cikk, 6. bek.69bizottságNSz-291, 319, 4
140több mint 38 képviselőNSz+327, 286, 1
144Verts/ALENSz-276, 334, 1
17 cikk, 1 bek., bevezető rész145Verts/ALE-
6.preb.136több mint 38 képviselőNSz+313, 300, 6
5bizottságNSz
20.preb. után137több mint 38 képviselőNSz+338, 275, 3
szavazás: a Bizottság javaslataNSz+533, 37, 47
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:54., 82., 141. mód.
több mint 38 képviselő:5., 35., 37., 52., 54., 69., 82., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 144. mód.
Verts/ALE:54., 82. és 143. mód.
S&D:82.mód.
ENF:12., 20., 35., 36., 81. mód.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:52.mód.
GUE/NGL:54., 82. mód.
Verts/ALE:37.mód.
S&D:82.mód.

 6. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I 

Jelentés: Julie Girling (A8-0336/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
bizottság+
Az illetékes bizottság módosításai – külön szavazás8bizottságrész.
1+
2+
20bizottságkül.+
24bizottságNSz+340, 276, 1
7. cikk, 6. bek.33Verts/ALEESz-276, 338, 0
14bizottság+
13. cikk, 5. bek.34Verts/ALE-
21bizottság+
18. cikk, 3. bek.35Verts/ALE
20. cikk, 2. bek.36TVerts/ALE-
I. melléklet, A. rész, táblázat, 4. oszlop, 1. sor, 2. pont, a) alpont38TGUE/NGL-
I. melléklet, A. rész, táblázat, 4. oszlop, 2. sor, 2. pont, a) alpont39TGUE/NGL-
I. melléklet, A. rész, táblázat, 4. oszlop, 3. sor, 2. pont, a) alpont40TGUE/NGL-
I. melléklet, A. rész, táblázat, 4. oszlop, 4. sor, 2. pont, a) alpont41TGUE/NGL-
I. melléklet, A. rész, 24. sor után30PPENSz-247, 338, 33
25bizottság+
IV. melléklet, táblázat, 4. sor42GUE/NGL-
IV. melléklet, táblázat, 5–8. sor és 8. sor után43GUE/NGL-
37 MR1Verts/ALEESz+336, 264, 16
37 MR2Verts/ALE+
25.preb.31Verts/ALE-
28.preb.32TVerts/ALE-
szavazás: a Bizottság javaslataNSz+567, 23, 27
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
Verts/ALE:24., 30. mód.
Külön szavazásra irányuló kérelmek
ENF:20.mód.
S&D, Verts/ALE:24.mód.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ENF:
8.mód.
1.rész„Mivel – különösen a fejlődő országokban – gyakran hiányzik a lakossági tudatosság a POP-ok által a jelen és a jövő generációk egészségére, valamint a környezetre jelentett veszélyekkel kapcsolatban, széles körű tájékoztatásra van szükség az elővigyázatosság növeléséhez, továbbá a korlátozások és tiltások mögötti érvek lakosság általi jobb megérttetéséhez. Az Egyezménnyel összhangban megfelelő módon ösztönözni és segíteni kell az ezen anyagokkal, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásukkal kapcsolatos lakossági tudatosságot fokozó programokat – főleg a legveszélyeztetettebb csoportok számára –, valamint a dolgozók, tudósok, oktatók, műszaki szakemberek és vezetők képzését.”
2.rész„Az Uniónak biztosítania kell az információhoz való hozzáférést és a nyilvánosság részvételét, végrehajtva a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ-EGB egyezményt (aarhusi egyezmény), amelyet az Unió 2005. február 17-én fogadott el.”

 7. Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében 

Jelentés: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
2.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
3.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
3+
5.bek.bek.eredeti szövegNSz+373, 204, 33
6.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
8.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
15.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
16.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
17.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+402, 166, 28
3+
4+
19.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
24.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
28.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
30.bek.bek.eredeti szövegkül.-
34.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+418, 171, 10
35.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
36.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
37.bek.bek.eredeti szövegkül.+
44.bek.bek.eredeti szövegkül.+
47.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
48.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
49.bek.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
51.bek.bek.eredeti szövegrész.
1/Esz+454, 108, 24
2+
53.bek.bek.eredeti szövegkül.+
D.preb.bek.eredeti szövegkül.+
G.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+452, 105, 30
K.preb.bek.eredeti szövegkül.-
L.preb.bek.eredeti szövegkül.-
N.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
O.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2+
U.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
AB.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2-
AE.preb.bek.eredeti szövegrész.
1+
2/NSz+486, 78, 17
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+385, 68, 113
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:5.bek.
ENF:17.bek. (2. rész), 34. bek. (2. rész), G. preb. (2. rész), AE. preb. (2. rész)
Külön szavazásra irányuló kérelmek
PPE:5., 30., 34., 37., 44., 53. bek. D., G., K., L. preb.
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
GUE/NGL:
16.bek.
1.rész„megjegyzi, hogy számos különböző gondozási szolgáltatás létezik, például kisgyermekkori nevelés és gondozás, idősgondozás, valamint a tartós egészségügyi és gondozási igényekkel rendelkező, fogyatékossággal élő és/vagy krónikus betegségben szenvedő személyek gondozása vagy támogatása, és hogy ennek eredményeként különböző szakpolitikai megközelítések alakultak ki;”
2.rész„úgy véli, hogy a gondozást biztosíthatják hivatásos és informális gondozók is;”
19.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „profitorientált”
2.résza fenti szövegrész
24.bek.
1.rész„úgy véli, hogy az hozzáférhetőség a költségek és a rugalmasság kombinációjából ered, és hogy ezért sokféle gondozási szolgáltatást kellene nyújtani, állami és magánfinanszírozásban, illetve otthoni és otthonszerű körülmények között egyaránt;”
2.rész„úgy véli ezért, hogy a családtagok vagy önként vállaljanak gondozást, vagy kapjanak támogatást gondozási szolgáltatások nyújtásáért;”
ENF:
34.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „és migráns munkavállalók”
2.résza fenti szövegrész
G.preb.
1.rész„mivel számos tagállamban a gondozással összefüggő munkahelyek rosszul fizetettek, gyakran nem kínálnak hivatalos szerződést vagy egyéb alapvető munkavállalói jogokat, továbbá szakmailag kevéssé vonzóak az ilyen munkahelyek a fizikai és az érzelmi stressz magas kockázata, a kiégés veszélye és a karrierlehetőségek hiánya miatt; mivel az ágazat kevés képzési lehetőséget kínál, és az itt foglalkoztatottak többnyire idős emberek, nők”
2.rész„és migráns munkavállalók”
AE.preb.
1.részmivel a jelentések szerint a magas színvonalú szolgáltatások korlátozott elérhetősége különösen nagy kihívást jelent a hátrányos helyzetű emberek, úgymint az alacsony jövedelmű családokból származók, a vidéki területeken élők,” és „esetében;”
2.rész„valamint a valamilyen etnikai kisebbséghez tartozó vagy migráns hátterű gyermekek”
PPE:
2.bek.
1.részmegjegyzi, hogy a nők egynegyede továbbra is fizetetlen kisegítő családtagnak számít, amely tevékenységért közvetlenül nem részesülnek díjazásban, továbbá hogy a nők egyértelmű szegregációja tapasztalható az olyan ágazatokban, amelyekre általában jellemző az alacsony díjazás, a hosszú munkaidő és a gyakran nem hivatalos munkamegállapodások, amelyek a nők számára” és „kevesebb pénzügyi, szociális és strukturális előnyt eredményeznek;”
2.rész„a tipikus dolgozó férfihez képest”
3.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „az egyedülálló anyák által vezetett háztartásokat érintő elégtelen támogatási és adózási rendszerek” és „többek között nemi identitásuk, annak kifejezése és nemi jellegzetességeik miatt”
2.rész„az egyedülálló anyák által vezetett háztartásokat érintő elégtelen támogatási és adózási rendszerek”
3.rész„többek között nemi identitásuk, annak kifejezése és nemi jellegzetességeik miatt”
6.bek.
1.rész„üdvözli a munkavállalók és gondozók munkája és magánélete közötti egyensúly megteremtéséről szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatot, és hangsúlyozza ezzel összefüggésben a szabadsághoz és a rugalmas munkafeltételekhez való egyéni jog fontosságát, hogy a dolgozó egyének könnyebben szervezhessék meg a munkájukat és a magánéletüket; emlékeztet arra, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó szakpolitikáknak ösztönözniük kell a férfiakat, hogy ugyanúgy vállaljanak gondozási feladatokat, mint a nők;”
2.rész„úgy véli, hogy a jövőbeli fejlődés céljából az apasági és a gondozói szabadság fokozatos kiterjesztésére, illetve a szabadság idejére járó, megfelelő összegű fizetés mértékének növelésére, a nem átruházható szülői szabadság, elbocsátás esetén garanciák, ugyanarra vagy egyenértékű álláshelyre való visszatérés, illetve a szabadság kivételére vonatkozó döntések alapján elkövetett megkülönböztetéstől való védelem, valamint az önálló vállalkozók és azok számára, akiknek a gyermekeken kívül más eltartottakról kell gondoskodniuk, és megfelelően fizetett szabadságot kell kivenniük, jogaik kiterjesztésének biztosítására kell törekedni;”
8.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „garantálják a házastársak jövedelmének elkülönülő adóztatását”
2.résza fenti szövegrész
15.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „állami”
2.résza fenti szövegrész
28.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „állami” és „ismételten hangsúlyozza, hogy az államoknak prioritásként kell kezelniük a minőségi állami gondozási szolgáltatások hálózatának kialakítását minden gyermek számára, olyan megkülönböztetések nélkül, amelyek reprodukálják az osztályhierarchia sztereotípiáit;”
2.résza fenti szövegrész
35.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „és jelentős mértékben növeljék a bérszintet a gondozási ágazatban”
2.résza fenti szövegrész
36.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „informális”
2.résza fenti szövegrész
47.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „állami” és „egyetemes”
2.résza fenti szövegrész
48.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „állami”
2.résza fenti szövegrész
49.bek.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „végrehajtásának valamennyi szakaszában”
2.résza fenti szövegrész
51.bek.
1.rész„támogatja, hogy a Bizottság országspecifikus ajánlásaiba kerüljenek be azon intézkedések, amelyek a gyermekgondozási létesítményekbe történő beruházásokra” és „helyezik a hangsúlyt”
2.rész„és a második keresők, főleg a nők, munkába állását és nagyobb mértékű munkavállalását hátráltató adóügyi tényezőkre, valamint a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére irányuló egyéb intézkedésekre”
N.preb.
1.részA teljes szöveg, kivéve: „állami”
2.résza fenti szövegrész
O.preb.
1.rész„mivel Európának demográfiai változásokkal kell szembenéznie, amelyek az életkorfüggő betegségek egyre gyakoribb előfordulásához és a népesség elöregedéséhez, és így növekvő gondozási szükségletekhez vezetnek;”
2.rész„mivel az egyre nagyobb a gondozás iránti kereslet idején egyenlőtlen a gondozási feladatok nemek közötti megoszlása, a gondozással járó terhek nagy része a nőkre hárul az európai társdalomban még mindig érvényesülő sztereotipikus nemi szerepek miatt; „mivel az idősek növekvő száma, a munkaképes korúak csökkenő száma, továbbá a megszorító intézkedések miatt hozott költségvetési korlátozások jelentős hatást gyakorolnak a szociális szolgáltatásokra, amely hatással lesz azokra is, akiknek – gyakran nehéz körülmények között – össze kell egyeztetniük a munkával és a gondozással kapcsolatos felelősségeiket;”
U.preb.
1.rész„mivel 2002 óta csupán 12 tagállamban teljesültek az arra irányuló barcelonai célkitűzések, hogy a három év alatti gyermekek 33 %-a (1. sz. cél), valamint a hároméves és a kötelező iskolás kor közötti gyermekek 90 %-a számára (2. sz. cél) kisgyermekkori gondozási szolgáltatásokat nyújtsanak, és bizonyos tagállamokban aggasztóan alacsonyak ezek a teljesítési arányok,”
2.rész„ami a barcelonai célkitűzések EU általi elérésének sikertelenségét mutatja;”
AB.preb.
1.rész„mivel a tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokat és a gyermekgondozást gyakran alábecsülik, és ez a szakma számos tagállamban nem rendelkezik kellő elismertséggel és megfelelő státussal, ami abban nyilvánul meg, hogy alacsonyak a bérszintek, a munkaerő tekintetében egyenlőtlen a nők és a férfiak képviselete, rosszak a munkakörülmények”
2.rész„és nincsenek hivatalos munkaszerződések”
ENF, PPE:
17.bek.
1.rész„úgy véli, hogy a gondozási szolgáltatások kialakítása megközelítésének figyelembe kell vennie a felhasználók minden kategóriáját ‒ többek között a hátrányos helyzetű embereket” és „‒ és a köztük lévő különbségeket, valamint az általuk igényelt gondozási szolgáltatások típusai terén eltérő preferenciáikat;”
2.rész„például az etnikai kisebbségeket, migráns családokat,”
3.rész„a távoli és vidéki területeken élőket, az alacsony jövedelmű családokat”
4.rész„emlékeztet rá, hogy a családnak a jogszabályokban és a szakpolitikákban használt fogalmát tágan kell értelmezni;”

 8. Lyme-kór (borreliosis) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány: B8-0514/2018

TárgyNSz stb.SzavazatNSz/ESz – észrevételek
Állásfoglalási indítvány B8-0514/2018
(ENVI bizottság)
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)+
Utolsó frissítés: 2019. február 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat