Rodyklė 
Protokolas
PDF 139kWORD 37k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Vietnamas, ypač politinių kalinių padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Įvairūs
María Teresa Giménez Barbat (ALDE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0531/2018.

 2. Žmogaus teisių padėtis Kuboje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
5 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
C konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+289, 267, 43
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+325, 240, 44
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE:galutinis balsavimas (RC-B8-0528/2018).
Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
5 dalis
1-oji dalis:„primena, kad PDBS apima nuostatą dėl susitarimo sustabdymo, kuri turėtų būti taikoma tuo atveju, jei pažeidžiamos nuostatos dėl žmogaus teisių; todėl primygtinai reikalauja, kad Komisija, įgyvendindama PDBS, atidžiai stebėtų, kaip Kuboje gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, ir reguliariai apie tai praneštų Parlamentui;“.
2-oji dalis:„ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę Federicą Mogherini plenarinio posėdžio metu išsamiai informuoti Parlamentą apie konkrečius veiksmus, kurių imamasi siekiant įvykdyti minėtąjį reikalavimą;“.
C konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi ES ir Kubos dialogas žmogaus teisių klausimais, kuriam vadovauja ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais, pradėtas 2015 m.; kadangi 2018 m. spalio 9 d. ketvirtajame ES ir Kubos dialoge dėl žmogaus teisių šalys, be kita ko, nagrinėjo piliečių dalyvavimo sprendžiant viešuosius reikalus klausimą, įskaitant pastarojo meto rinkimų procesus, taip pat asociacijų ir žodžio laisvę ir galimybę žmogaus teisių gynėjams ir kitiems pilietinės visuomenės sektoriams laisvai burtis, reikšti savo nuomonę ir dalyvauti viešajame gyvenime;“.
2-oji dalis:„kadangi Parlamentui neaišku, ar šis posėdis apskritai davė rezultatų; kadangi, nepaisant žmogaus teisių dialogo ir Kubos pakartotino išrinkimo į JT Žmogaus teisių tarybą 2017–2019 m. laikotarpiui, nebuvo pasiekta apčiuopiamų rezultatų, susijusių su žmogaus teisėmis Kuboje; kadangi politinis dialogas turi apimti tiesioginį ir intensyvų dialogą su pilietine visuomene ir opozicija be jokių apribojimų;“
Įvairūs
María Teresa Giménez Barbat (ALDE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0543/2018.

 3. Žmogaus teisių padėtis Bangladeše 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Po 6 dalies1GUE/NGL-
3Verts/ALE+
Po 11 dalies2GUE/NGLEB-291, 312, 11
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Įvairūs
María Teresa Giménez Barbat (ALDE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0533/2018.

 4. Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I 

Pranešimas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: sprendimas pradėti tarpinstitucines derybasVB+398, 208, 13
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D:sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas.
Įvairūs
Balsuoti paprašė PPE ir ECR frakcijos (pagal darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnį).

 5. Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***I 

Pranešimas: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas12komitetasVB+506, 105, 2
20komitetasVB+500, 110, 6
36komitetasVB+371, 225, 5
37komitetasVB+353, 244, 7
54komitetasVB-187, 409, 9
81komitetasVB+522, 93, 1
82komitetasVB-191, 421, 8
2 straipsnio 2 dalies a punktas138daugiau kaip 38 nariaiVB+307, 305, 8
35komitetasVB
3 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas139daugiau kaip 38 nariaiVB+315, 298, 2
141GUE/NGLVB
52komitetasVB
142Verts/ALEVB-179, 435, 2
Po 9 straipsnio 4 dalies143Verts/ALEVB-264, 350, 3
10 straipsnio 6 dalis69komitetasVB-291, 319, 4
140daugiau kaip 38 nariaiVB+327, 286, 1
144Verts/ALEVB-276, 334, 1
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis145Verts/ALE-
6 konstatuojamoji dalis136daugiau kaip 38 nariaiVB+313, 300, 6
5komitetasVB
Po 20 konstatuojamosios dalies137daugiau kaip 38 nariaiVB+338, 275, 3
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+533, 37, 47
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:54, 82 ir 141 pakeitimai.
daugiau kaip 38 nariai:5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144 pakeitimai.
Verts/ALE:54, 82 ir 143 pakeitimai.
S&D:82 pakeitimas.
ENF:12, 20, 35, 36 ir 81 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:52 pakeitimas.
GUE/NGL:54, 82 pakeitimai.
Verts/ALE:37 pakeitimas.
S&D:82 pakeitimas.

 6. Patvarieji organiniai teršalai ***I 

Pranešimas: Julie Girling (A8-0336/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas8komitetasdal.
1+
2+
20komitetasatsk.+
24komitetasVB+340, 276, 1
7 straipsnio 6 dalis33Verts/ALEEB-276, 338, 0
14komitetas+
13 straipsnio 5 dalis34Verts/ALE-
21komitetas+
18 straipsnio 3 dalis35Verts/ALE
20 straipsnio 2 dalis36NPVerts/ALE-
I priedo A dalies lentelės 4 stulpelio 1 eilutės 2 punkto a papunktis38NPGUE/NGL-
I priedo A dalies lentelės 4 stulpelio 2 eilutės 2 punkto a papunktis39NPGUE/NGL-
I priedo A dalies lentelės 4 stulpelio 3 eilutės 2 punkto a papunktis40NPGUE/NGL-
I priedo A dalies lentelės 4 stulpelio 4 eilutės 2 punkto a papunktis41NPGUE/NGL-
Po I priedo A dalies 24 eilutės30PPEVB-247, 338, 33
25komitetas+
IV priedo lentelės 4 eilutė42GUE/NGL-
Po IV priedo lentelės 5-8 eilučių 8 eilutės43GUE/NGL-
37 1ADVerts/ALEEB+336, 264, 16
37 2ADVerts/ALE+
25 konstatuojamoji dalis31Verts/ALE-
28 konstatuojamoji dalis32NPVerts/ALE-
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+567, 23, 27
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE:24, 30 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
ENF:20 pakeitimas.
S&D, Verts/ALE:24 pakeitimas.
Prašymai balsuoti dalimis
ENF:
8 pakeitimas
1-oji dalis:„visuomenė, ypač besivystančiose šalyse, dažnai nepakankamai žino apie pavojų, kurį POT kelia dabartinės bei būsimų kartų sveikatai ir aplinkai, todėl būtina plačiai teikti informaciją, kad padidėtų atsargumas ir visuomenė geriau suprastų, kodėl taikomi ribojimai bei draudimai. Pagal Konvencijos nuostatas reikėtų skatinti ir remti visuomenės, ypač jautriausių grupių, informavimo apie tas medžiagas programas, kiek tai susiję su tų medžiagų poveikiu sveikatai bei aplinkai, ir darbuotojų, mokslininkų, švietėjų, techninio ir vadovaujančio personalo mokymą.“
2-oji dalis:„Sąjunga turėtų užtikrinti galimybę susipažinti su informacija ir galimybę visuomenei dalyvauti įgyvendinant JT/EEK Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija), kurią Sąjunga patvirtino 2005 m. vasario 17 d.“.

 7. Priežiūros paslaugos ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę 

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
2 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
3 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
3+
5 dalis§originalus tekstasVB+373, 204, 33
6 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
8 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
15 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
16 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
17 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§originalus tekstasdal.
1+
2-
§ 24§originalus tekstasdal.
1+
2+
28 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
30 dalis§originalus tekstasatsk.-
34 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+418, 171, 10
35 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
36 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
37 dalis§originalus tekstasatsk.+
44 dalis§originalus tekstasatsk.+
47 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
48 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
49 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
51 dalis§originalus tekstasdal.
1/VE+454, 108, 24
2+
53 dalis§originalus tekstasatsk.+
D konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
G konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+452, 105, 30
K konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.-
L konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.-
N konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
O konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
U konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
AB konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
BC konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+486, 78, 17
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+385, 68, 113
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:5 dalis.
ENF:17 dalies 2-oji dalis, 34 dalies 2-oji dalis, G konstatuojamosios dalies 2-oji dalis, AEkonstatuojamosios dalies 2-oji dalis.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:5, 30, 34, 37, 44, 53 dalys. D, G, K, L konstatuojamosios dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
GUE/NGL:
16 dalis
1-oji dalis:„atkreipia dėmesį į priežiūros paslaugų įvairovę, kaip antai ankstyvojo ugdymo ir švietimo, vyresnio amžiaus žmonių priežiūros ir neįgaliųjų, ir (arba) lėtinėmis ligomis sergančių asmenų, turinčių ilgalaikių sveikatos ir priežiūros poreikių, priežiūros paslaugos, ir nurodo, kad dėl to buvo parengtos skirtingos politikos priemonės;“.
2-oji dalis:„mano, kad priežiūrą turėtų teikti formalieji ir neformalieji prižiūrintieji asmenys;“.
19 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „pelno siekiantis“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
24 dalis
1-oji dalis:„mano, kad prieinamumą užtikrina kainos ir lankstumo derinys ir kad dėl to turėtų būti teikiamos įvairios priežiūros paslaugos – tiek viešosios, tiek privačios, taip pat priežiūra namuose ir į namus panašioje aplinkoje;“.
2-oji dalis:„be to, mano, kad šeimos nariai turėtų turėti galimybę arba savanoriškai teikti priežiūros paslaugas, arba būti subsidijuojami priežiūros paslaugoms įsigyti;“.
ENF:
34 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir migruojančius darbuotojus;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
G konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi daugumoje valstybių narių atlygis už priežiūros paslaugas vis dar prastas, dažnai nesudaromos oficialios sutartys ir neužtikrinamos kitos pagrindinės darbo teisės ir tos darbo vietos nėra profesiniu požiūriu patrauklios dėl didelės fizinio ir emocinio streso rizikos, grėsmės pervargti ir karjeros galimybių trūkumo; kadangi šiame sektoriuje siūloma mažai mokymo galimybių ir darbuotojai daugiausia yra senyvo amžiaus žmonės, moterys ir migrantai;“.
2-oji dalis:„ir migruojančius darbuotojus;“.
AF konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi atskleidžiama, jog žmonės iš nepalankios aplinkos, pvz., mažas pajamas turinčių šeimų, gyvenantys kaimo vietovėse“ ir „patiria ypatingų sunkumų, kai galimybė pasinaudoti aukštos kokybės priežiūros paslaugomis yra ribota;“.
2-oji dalis:„ir etninių mažumų ar migrantų vaikai,“.
PPE:
2 dalis
1-oji dalis:„pažymi, kad ketvirtadalis visų moterų vis dar priskiriamos neapmokamų padedančių šeimos narių kategorijai ir už savo darbą jos negauna tiesioginių pajamų ir kad yra aiški moterų, kurios dirba sektoriuose, kur paprastai gaunamas užmokestis yra nedidelis, darbo valandos ilgos, o darbo laiko tvarka dažnai neformali (dėl to moterys gauna mažiau piniginės, socialinės ir struktūrinės naudos,“ ir „segregacija;“.
2-oji dalis:„palyginti su tipišku dirbančiu vyru)“.
3 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat nepakankamą paramą ir mokesčių sistemas, kurios turi įtakos vienišų motinų vadovaujamiems namų ūkiams;“ ir „dėl, be kita ko, savo lytinės tapatybės, lyties raiškos, su lytimi susijusių savybių,“.
2-oji dalis:„taip pat nepakankamą paramą ir mokesčių sistemas, kurios turi įtakos vienišų motinų vadovaujamiems namų ūkiams;“.
3-oji dalis:„dėl, be kita ko, savo lytinės tapatybės, lyties raiškos, su lytimi susijusių savybių,“.
6 dalis
1-oji dalis:„palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir šiuo klausimu pabrėžia individualių teisių į atostogas ir lanksčių darbo sąlygų svarbą siekiant padėti dirbantiems asmenims organizuoti savo asmeninį ir profesinį gyvenimą; primena, kad asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimo politika turėtų skatinti vyrus prisiimti pareigas lygiai su moterimis;“.
2-oji dalis:„mano, kad būsimo vystymosi tikslais turėtų būti siekiama palaipsniui prailginti tėvystės ir prižiūrinčiųjų asmenų atostogas, ir užmokesčio lygį, kuris turėtų būti tinkamas, užtikrinti neperduodamas vaiko priežiūros atostogas, garantijas, susijusias su atleidimu iš darbo, grįžimu į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą ir apsauga nuo diskriminacijos dėl sprendimų išeiti atostogų, ir teisių išplėtimą savarankiškai dirbantiems asmenims ir tiems asmenims, kurie turi išeiti tinkamai apmokamų atostogų prižiūrėti priklausomus asmenis, kurie nėra vaikai;“.
8 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „užtikrinti atskirą apmokestinimą sutuoktiniams“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
15 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „viešųjų“.
2-oji dalis:šis žodis.
28 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „viešųjų“ ir „todėl pakartoja, kad valstybės turėtų skirti prioritetą kokybiškų viešosios priežiūros tinklų visiems vaikams kūrimui, be skirtumų, kurie atkartoja klasių hierarchijos stereotipus;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
35 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kad priežiūros sektoriuje būtų gerokai padidintas darbo užmokestis“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
36 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „neformaliąją“.
2-oji dalis:šis žodis.
47 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „viešąsias“ ir „visapusiška“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
48 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „valstybines“.
2-oji dalis:šis žodis.
49 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „visais“ ir „įgyvendinimo etapais“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
51 dalis
1-oji dalis:„pritaria tam, kad būtų įtrauktos Komisijos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos dėl priemonių, skirtų investicijoms į vaiko priežiūros paslaugas,“.
2-oji dalis:„ir fiskalinių atgrasymų, kad antrasis šeimoje uždirbantis asmuo – dažniausiai moterys – dirbtų daugiau arba pernelyg daug, ir dėl kitų priemonių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui panaikinti;“.
N konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „viešųjų“.
2-oji dalis:šis žodis.
O konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi Europos visuomenėje vyksta demografiniai pokyčiai, dėl kurių vis daugiau sergama su amžiumi susijusiomis ligomis ir visuomenė senėja, todėl atitinkamai didėja priežiūros poreikiai;“.
2-oji dalis:„kadangi šiuo metu priežiūros paslaugų paklausa didėja ir priežiūros pareigos neproporcingai pasiskirsto tarp lyčių, nes dėl Europos visuomenėje tebevyraujančių stereotipinių vaidmenų moterims tenka didžiausia priežiūros našta; kadangi didėjantis vyresnio amžiaus, mažėjantis darbingo amžiaus žmonių skaičius ir biudžetų apribojimai taikant griežtas taupymo priemones turi didelį poveikį socialinėms paslaugoms ir tai taip pat turės poveikį asmenims, kurie – dažnai sudėtingomis aplinkybėmis – turės derinti darbą su priežiūros įsipareigojimais;“.
U konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi Barselonos tikslus, t. y. užtikrinti bent 33 proc. jaunesnių negu trejų metų amžiaus vaikų priežiūrą (1 tikslas) ir bent 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki privalomo mokyklinio amžiaus priežiūrą (2 tikslas), nuo 2002 m. pasiekė vos 12 valstybių narių, o kai kuriose valstybėse narėse menki pasiekimai kelia nerimą“.
2-oji dalis:„, tai galima vertinti tik kaip ES nesugebėjimą pasiekti Barselonos tikslų;“.
AB konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi ilgalaikės priežiūros paslaugos ir vaikų priežiūra dažnai yra nuvertinamos ir daugelyje valstybių narių ši profesija yra nereikšminga ir nevertinama, ir tai atspindi maži darbo užmokesčiai, netolygus dirbančių moterų ir vyrų skaičius, prastos darbo sąlygos“.
2-oji dalis:„ir nesudaromos oficialios darbo sutartys;“.
ENF, PPE:
17 dalis
1-oji dalis:„mano, kad plėtojant priežiūros paslaugas reikėtų atsižvelgti į visas naudotojų kategorijas, įskaitant žmones iš nepalankios aplinkos,“, „bei jų skirtumus ir į skirtingus jų pageidavimus dėl jiems reikalingų priežiūros paslaugų rūšies;“
2-oji dalis:„pvz., etninių mažumų, migrantų šeimas,“.
3-oji dalis:„atokiose ir kaimo vietovėse gyvenančius žmones, mažų pajamų šeimas, “.
4-oji dalis:„primena, kad teisės aktuose ir politikoje vartojama šeimos sąvoka turėtų būti suvokiama plačiau;“.

 8. Laimo liga (boreliozė) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0514/2018

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0514/2018
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika