Indiċi 
Minuti
PDF 147kWORD 37k
Il-Ħamis, 15 ta' Novembru 2018 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Il-Vjetnam, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

SuġġettEm nruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Varji
María Teresa Giménez Barbat (Grupp ALDE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0531/2018.

 2. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

SuġġettEm nruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0528/2018 
(PPE, S&D, ALDE)
§ 5§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa C§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+289, 267, 43
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+325, 240, 44
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE:votazzjoni finali (RC-B8-0528/2018)
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Verts/ALE:
§ 5
l-ewwel parti"Ifakkar li l-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni jinkludi dispożizzjoni dwar is-sospensjoni tal-ftehim li għandha tapplika fil-każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem; jinsisti, għalhekk, li l-Kummissjoni għandha ssegwi u tissorvelja mill-qrib ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali f'Kuba waqt l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni u għandha tirrapporta lura lill-Parlament b'mod regolari;"
it-tieni parti"jistieden lill-VP/RGħ Federica Mogherini tinforma lill-Parlament fid-dettall waqt il-plenarja dwar il-passi konkreti li qed jittieħdu bil-għan li jiġi ssodisfat ir-rekwiżit imsemmi hawn fuq;"
Premessa C
l-ewwel parti"billi d-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u Kuba, immexxi mir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, beda fl-2015; billi, fid-9 ta' Ottubru 2018, il-partijiet fir-raba' djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u Kuba indirizzaw, fost affarijiet oħra, it-tema tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-affarijiet pubbliċi, inkluż fil-kuntest tal-proċessi elettorali reċenti, kif ukoll il-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' espressjoni u l-possibbiltà li d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u setturi oħra tas-soċjetà ċivili jassoċjaw ruħhom, jesprimu l-fehmiet tagħhom u jipparteċipaw fil-ħajja pubblika liberament;"
it-tieni parti"billi mhuwiex ċar għall-Parlament jekk din il-laqgħa kinitx konklużiva dwar xi waħda minn dawn it-temi; billi ma nkiseb l-ebda riżultat tanġibbli f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-bniedem f'Kuba, minkejja l-fatt li ġie stabbilit id-Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u minkejja l-elezzjoni mill-ġdid ta' Kuba fi ħdan il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU għall-perjodu 2017-2019; billi d-djalogu politiku jrid jinkludi djalogu dirett u intensiv mas-soċjetà ċivili u mal-oppożizzjoni mingħajr ebda restrizzjoni;"
Varji
María Teresa Giménez Barbat (Grupp ALDE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0543/2018.

 3. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fill-Bangladesh 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

SuġġettEm nruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Wara l-§ 61GUE/NGL-
3Verts/ALE+
Wara l-§ 112GUE/NGLVE-291, 312, 11
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Varji
María Teresa Giménez Barbat (Grupp ALDE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (Grupp GUE/NGL) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0533/2018.

 4. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea ***I 

Rapport: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Votazzjoni: deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonaliVSI+398, 208, 13
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D:deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali
Varji
Il-votazzjoni ntalbet bi qbil mal-Artikolu 69(c) tar-Regoli ta' Proċedura mill-Gruppi PPE u ECR.

 5. Id-Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji ***I 

Rapport: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

SuġġettEm nruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni kollettiva1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni separata12kumitatVSI+506, 105, 2
20kumitatVSI+500, 110, 6
36kumitatVSI+371, 225, 5
37kumitatVSI+353, 244, 7
54kumitatVSI-187, 409, 9
81kumitatVSI+522, 93, 1
82kumitatVSI-191, 421, 8
Artikolu 2, § 2, punt a138+ minn 38 MembruVSI+307, 305, 8
35kumitatVSI
Artikolu 3, subparagrafu 1, punt 15139+ minn 38 MembruVSI+315, 298, 2
141GUE/NGLVSI
52kumitatVSI
142Verts/ALEVSI-179, 435, 2
Artikolu 9, wara l-§ 4143Verts/ALEVSI-264, 350, 3
Artikolu 10, § 669kumitatVSI-291, 319, 4
140+ minn 38 MembruVSI+327, 286, 1
144Verts/ALEVSI-276, 334, 1
Artikolu 17, § 1, parti introduttorja145Verts/ALE-
Premessa 6136+ minn 38 MembruVSI+313, 300, 6
5kumitatVSI
Wara l-premessa 20137+ minn 38 MembruVSI+338, 275, 3
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+533, 37, 47
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:emendi 54, 82, 141
+ minn 38 Membru:emendi 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:emendi 54, 82, 143
S&D:emenda 82
ENF:emendi 12, 20, 35, 36, 81
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:emenda 52
GUE/NGL:emendi 54, 82
Verts/ALE:emenda 37
S&D:emenda 82

 6. Il-pollutanti organiċi persistenti ***I 

Rapport: Julie Girling (A8-0336/2018)

SuġġettEm nruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni kollettiva1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjoni separata8kumitatVmaq
1+
2+
20kumitatVsep+
24kumitatVSI+340, 276, 1
Artikolu 7, § 633Verts/ALEVE-276, 338, 0
14kumitat+
Artikolu 13, § 534Verts/ALE-
21kumitat+
Artikolu 18, § 335Verts/ALE
Artikolu 20, § 236EmTVerts/ALE-
Anness I, parti A, tabella, kolonna 4, linja 1, punt 2, subpunt a38EmTGUE/NGL-
Anness I, parti A, tabella, kolonna 4, linja 2, punt 2, subpunt a39EmTGUE/NGL-
Anness I, parti A, tabella, kolonna 4, linja 3, punt 2, subpunt a40EmTGUE/NGL-
Anness I, parti A, tabella, kolonna 4, linja 4, punt 2, subpunt a41EmTGUE/NGL-
Anness I, parti A, wara l-linja 2430PPEVSI-247, 338, 33
25kumitat+
Anness IV, tabella, linja 442GUE/NGL-
Anness IV, tabella, linji 5-8 u wara l-linja 843GUE/NGL-
37 PK1Verts/ALEVE+336, 264, 16
37 PK2Verts/ALE+
Premessa 2531Verts/ALE-
Premessa 2832EmTVerts/ALE-
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+567, 23, 27
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE:emendi 24, 30
Talbiet għal votazzjoni separata
ENF:emenda 20
S&D, Verts/ALE:emenda 24
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ENF:
emenda 8
l-ewwel parti"Billi ħafna drabi hemm nuqqas ta' kuxjenza pubblika dwar il-perikli li l-POPs joħolqu għas-saħħa ta' ġenerazzjonijiet preżenti u futuri kif ukoll għall-ambjent, b'mod partikolari f'pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, informazzjoni fuq skala wiesgħa hija meħtieġa biex jiżdied il-livell ta' attenzjoni u ta' fehim pubbliku dwar ir-raġunijiet għar-restrizzjonijiet u l-projbizzjonijiet. Skont il-Konvenzjoni, programmi ta' kuxjenza pubblika dwar dawk is-sustanzi, f'dak li jikkonċerna l-effetti tagħhom fuq is-saħħa u l-ambjent, speċjalment għall-aktar gruppi vulnerabbli, kif ukoll it-taħriġ ta' ħaddiema, xjentisti, edukaturi, persunal tekniku/maniġerjali jenħtieġ li jkun imħeġġeġ u faċilitat, kif xieraq."
it-tieni parti"Jenħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-aċċess għall-informazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika, l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-NU/KEE dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali (il-Konvenzjoni ta' Aarhus), li ġiet approvata mill-Unjoni fis-17 ta' Frar 2005".

 7. Servizzi ta' indukrar fl-UE għal ugwaljanza aħjar bejn is-sessi 

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

SuġġettEm nruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 2§test oriġinaliVmaq
1+
2-
§ 3§test oriġinaliVmaq
1+
2-
3+
§ 5§test oriġinaliVSI+373, 204, 33
§ 6§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 8§test oriġinaliVmaq
1+
2-
§ 15§test oriġinaliVmaq
1+
2-
§ 16§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 17§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§test oriġinaliVmaq
1+
2-
§ 24§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 28§test oriġinaliVmaq
1+
2-
§ 30§test oriġinaliVsep-
§ 34§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+418, 171, 10
§ 35§test oriġinaliVmaq
1+
2-
§ 36§test oriġinaliVmaq
1+
2-
§ 37§test oriġinaliVsep+
§ 44§test oriġinaliVsep+
§ 47§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 48§test oriġinaliVmaq
1+
2-
§ 49§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 51§test oriġinaliVmaq
1/VE+454, 108, 24
2+
§ 53§test oriġinaliVsep+
Premessa D§test oriġinaliVsep+
Premessa G§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+452, 105, 30
Premessa K§test oriġinaliVsep-
Premessa L§test oriġinaliVsep-
Premessa N§test oriġinaliVmaq
1+
2-
Premessa O§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa U§test oriġinaliVmaq
1+
2-
Premessa AB§test oriġinaliVmaq
1+
2-
Premessa AE§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+486, 78, 17
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+385, 68, 113
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:§ 5
ENF:§ 17 (it-tieni parti), 34 (it-tieni parti), premessa G (it-tieni parti), premessa AE (it-tieni parti)
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; Premessi D, G, K, L
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
§ 16
l-ewwel parti"Jinnota li hemm varjetà ta' servizzi ta' kura, inklużi l-indukrar u l-edukazzjoni fl-ewwel snin tat-tfulija, is-servizzi ta' kura għall-persuni anzjani u l-kura jew l-appoġġ għall-persuni b'diżabbiltà u/jew mard kroniku li jkollhom ħtiġijiet ta' saħħa u kura dejjiema, u jinnota li bħala riżultat ta' dan ġew żviluppati approċċi ta' politika differenti;"
it-tieni parti"huwa tal-fehma li l-kura tista' tingħata minn persuni li jagħtu kura b'mod formali u informali;"
§ 19
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "bi skop ta' qligħ"
it-tieni partidan il-kliem
§ 24
l-ewwel parti"Jemmen li l-aċċessibbiltà tirriżulta minn taħlita tal-kost u tal-flessibbiltà u li għalhekk għandu jkun hemm firxa ta' provvedimenti tas-servizzi ta' kura, kemm pubbliċi kif ukoll privati, u għall-kura fid-dar u f'ambjenti bħal dak tad-dar;"
it-tieni parti"iqis, barra minn hekk, li l-membri tal-familja jew għandhom ikunu jistgħu jipprovdu l-kura b'mod volontarju jew ikunu ssussidjati biex jakkwistaw servizzi ta' kura;"
ENF:
§ 34
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "u ħaddiema migranti"
it-tieni partidan il-kliem
Premessa G
l-ewwel parti"billi l-impjiegi relatati mal-kura mhumiex imħallsa tajjeb f'ħafna Stati Membri, sikwit ma joffrux kuntratti formali jew drittijiet bażiċi oħra tal-ħaddiema u mhumiex professjonalment attraenti, minħabba riskju kbir ta' stress fiżiku u emozzjonali, it-theddida ta' eżawriment, u nuqqas ta' opportunitajiet ta' żvilupp fil-karriera; billi s-settur joffri ftit opportunitajiet ta' taħriġ u, barra minn hekk, il-ħaddiema f'dan is-settur b'mod predominanti huma persuni kbar fl-età, nisa"
it-tieni parti"u ħaddiema migranti"
Premessa AE
l-ewwel parti"billi ġie rappurtat li meta d-disponibbiltà ta' servizzi ta' kura ta' kwalità tkun limitata, persuni minn sfondi żvantaġġati qed iħabbtu wiċċhom ma' sfidi partikolari, fosthom dawk minn familji b'introjtu baxx, dawk li jgħixu f'żoni rurali,"
it-tieni parti"u t-tfal minn sfondi ta' minoranzi etniċi jew migranti;"
PPE:
§ 2
l-ewwel parti"Jinnota li kwart tan-nisa kollha għadhom ħaddiema tal-familja li jikkontribwixxu iżda ma jitħallsux, li jfisser li ma jirċievu l-ebda ħlas dirett, u teżisti segregazzjoni ċara tan-nisa fis-setturi li ġeneralment huma kkaratterizzati minn paga baxxa, sigħat twal u spiss b'arranġamenti tax-xogħol informali, li jwasslu għal inqas gwadanji monetarji, soċjali u strutturali għan-nisa"
it-tieni parti"minn dawk li jiggwadanja ħaddiem raġel tipiku;"
§ 3
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "kif ukoll sistemi ta' appoġġ u tassazzjoni insuffiċjenti li jaffettwaw lil unitajiet domestiċi mmexxija minn ommijiet waħedhom;" u "minħabba, fost fatturi oħra, l-identità tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess tagħhom,"
it-tieni parti"kif ukoll sistemi ta' appoġġ u tassazzjoni insuffiċjenti li jaffettwaw lil unitajiet domestiċi mmexxija minn ommijiet waħedhom;"
it-tielet parti"minħabba, fost fatturi oħra, l-identità tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess tagħhom,"
§ 6
l-ewwel parti"Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ħaddiema u l-persuni li jindukraw, u jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza tad-drittijiet individwali tal-liv u l-arranġamenti flessibbli tax-xogħol biex individwi li jaħdmu jiġu megħjuna jimmaniġġjaw il-ħajjiet privati u professjonali tagħhom; ifakkar li l-politiki dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għandhom jinkoraġġixxu lill-irġiel biex jassumu responsabbiltajiet ta' kura fuq bażi ugwali man-nisa;"
it-tieni parti"jemmen li għall-finijiet tal-iżvilupp fil-futur, l-għan jenħtieġ li jkun li l-liv tal-ġenituri u l-liv għall-indukrar jiġu estiżi progressivament, kif ukoll il-livell ta' pagament relattiv, li għandu jkun xieraq, sabiex jiġu żgurati l-liv tal-ġenituri mhux trasferibbli, il-garanziji fir-rigward tat-tkeċċija, ir-ritorn fl-istess pożizzjoni jew pożizzjoni ekwivalenti u l-protezzjoni minn diskriminazzjoni mwettqa abbażi ta' deċiżjonijiet tat-teħid tal-liv, u l-estensjoni tad-drittijiet lill-persuni li jaħdmu għal rashom u lil dawk li jeħtieġu liv adegwat sabiex jindukraw persuni dipendenti oħra għajr it-tfal;"
§ 8
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "tiġi garantita t-tassazzjoni separata tal-konjuġi sabiex"
it-tieni partidan il-kliem
§ 15
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kelma: "pubblika"
it-tieni partidin il-kelma
§ 28
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "pubblika" u "itenni, għalhekk, li l-prijorità tal-Istati trid tkun l-iżvilupp ta' netwerks ta' kwalità għolja ta' indukrar pubbliku għat-tfal kollha, mingħajr distinzjonijiet li jirreplikaw l-isterjotipi fil-ġerarkija tal-klassi;"
it-tieni partidan il-kliem
§ 35
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "kif ukoll pagi ogħla b'mod sinifikanti fis-settur tal-kura"
it-tieni partidan il-kliem
§ 36
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kelma: "informali"
it-tieni partidin il-kelma
§ 47
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "pubbliku" u "universali"
it-tieni partidan il-kliem
§ 48
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kelma: "pubbliku"
it-tieni partidin il-kelma
§ 49
l-ewwel partiIt-test sħiħ apparti l-kliem: "fl-istadji kollha ta' implimentazzjoni tad-[diversi politiki]"
it-tieni partidan il-kliem
§ 51
l-ewwel parti"Jappoġġa l-inklużjoni fir-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż tal-Kummissjoni ta' miżuri li jiffokaw fuq l-investiment fil-faċilitajiet għall-kura tat-tfal"
it-tieni parti"u d-diżinċentivi fiskali li jipprevjenu lit-tieni sors ta' dħul – fil-biċċa l-kbira nisa – milli jaħdmu aktar jew milli jaħdmu għalkollox, u fuq miżuri oħrajn biex tiġi indirizzata d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa;"
Premessa N
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kelma: "pubbliċi"
it-tieni partidin il-kelma
Premessa O
l-ewwel parti"billi l-Ewropa qed ikollha tgħaddi minn bidliet demografiċi li qed iwasslu għal inċidenza akbar ta' mard relatat mal-età u popolazzjoni li qed tixjieħ, u għaldaqstant ħtiġijiet akbar ta' kura;"
it-tieni parti"billi fi żmien fejn it-talba għall-kura qed tikber, teżisti distribuzzjoni sproporzjonata tar-responsabbiltajiet tal-kura bejn il-ġeneri, fejn in-nisa jġorru l-parti l-kbira tal-piż minħabba r-rwoli sterjotipiċi tal-ġeneri li għadhom jipprevalu fis-soċjetà Ewropea; billi n-numru dejjem akbar ta' persuni anzjani, it-tnaqqis fl-għadd ta' persuni tal-età tax-xogħol u r-restrizzjonijiet baġitarji xprunati mill-awsterità qed ikollhom impatt sinifikanti fuq is-servizzi soċjali, li se jkollu wkoll riperkussjonijiet fuq il-persuni li jkollhom jikkombinaw ix-xogħol u r-responsabbiltajiet ta' kura, sikwit f'ċirkostanzi diffiċli;"
Premessa U
l-ewwel parti"billi l-miri ta' Barċellona dwar il-kura tat-tfal lil mill-inqas 33 % tat-tfal taħt l-età ta' 3 snin (mira 1) u lil mill-inqas 90 % tat-tfal bejn l-età ta' 3 snin u l-età tal-iskola obbligatorja (mira 2) intlaħqu biss fi 12-il Stat Membru mill-2002, u r-rati f'xi Stati Membri għadhom tant baxxi li joħolqu tħassib,"
it-tieni parti"u dan ma jistax ma jitqiesx bħala nuqqas ta' suċċess min-naħa tal-UE fir-rigward tal-ilħuq ta' dawn il-miri;"
Premessa AB
l-ewwel parti"billi s-servizzi tal-kura fit-tul u tal-kura tat-tfal sikwit huma sottovalutati u f'ħafna Stati Membri din il-professjoni għandha profil u status pjuttost baxx, li hu rifless f'pagi baxxi, rappreżentanza inugwali tan-nisa u tal-irġiel fil-forza tax-xogħol, kundizzjonijiet tax-xogħol mhux tajba"
it-tieni parti"u l-assenza ta' kuntratti ta' impjieg formali;"
ENF, PPE:
§ 17
l-ewwel parti"Jemmen li l-approċċ għall-iżvilupp ta' servizzi ta' kura għandu jqis il-kategoriji kollha ta' utenti u d-differenzi u l-preferenzi differenti tagħhom għat-tipi ta' servizzi ta' kura li jeħtieġu, inklużi persuni li ġejjin minn ambjenti żvantaġġati,"
it-tieni parti"bħall-minoranzi etniċi jew familji migranti,"
it-tielet parti"u persuni li jgħixu f'żoni remoti u rurali u familji bi dħul baxx;"
ir-raba' parti"ifakkar li l-kunċett tal-familja użat fil-leġiżlazzjoni u fil-politiki għandu jinftiehem f'sens wiesa';"

 8. Marda ta' Lyme (Borreljożi) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0514/2018

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0514/2018
(Kumitat ENVI)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza