Index 
Proces-verbal
PDF 137kWORD 37k
Joi, 15 noiembrie 2018 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Vietnam, în special situația prizonierilor politici 

Propuneri de rezoluție: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
vot: rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Diverse
María Teresa Giménez Barbat (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-0531/2018.

 2. Situația drepturilor omului în Cuba 

Propuneri de rezoluție: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 5§text originaldiv
1+
2+
Considerentul C§text originaldiv
1+
2/VE+289, 267, 43
vot: rezoluție (întregul text)AN+325, 240, 44
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Solicitări de vot prin apel nominal
PPE:vot final (RC-B8-0528/2018)
Solicitări de vot pe părți
Verts/ALE:
§ 5
Prima parte„reamintește că ADPC include o dispoziție referitoare la suspendarea acordului care ar trebui aplicată în cazul încălcării dispozițiilor privind drepturile omului; prin urmare, insistă asupra faptului că Comisia urmărește îndeaproape și monitorizează respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Cuba atunci când pune în aplicare ADPC și raportează periodic Parlamentului;”
A doua parte„invită VP/ÎR Federica Mogherini să informeze Parlamentul în plen în mod detaliat cu privire la măsurile concrete luate cu scopul de a îndeplini cerința menționată mai sus;”
considerentul C
Prima parte„întrucât dialogul pe tema drepturilor omului dintre UE și Cuba, condus de reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, a început în 2015; întrucât, la 9 octombrie 2018, părțile la al patrulea dialog privind drepturile omului dintre UE și Cuba au abordat, printre alte chestiuni, tema participării cetățenilor la afacerile publice, inclusiv în contextul recentelor procese electorale, precum și libertatea de asociere și de exprimare și posibilitatea ca apărătorii drepturilor omului și alte sectoare ale societății civile să se asocieze liber, să își exprime opiniile și să participe la viața publică;”
A doua parte„întrucât nu este clar pentru Parlament dacă această reuniune a fost în vreun fel concludentă; întrucât nu au fost obținute rezultate concrete în ceea ce privește drepturile omului în Cuba, în pofida instituirii dialogului privind drepturile omului și a realegerii Cubei în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pentru perioada 2017-2019; întrucât dialogul politic trebuie să includă un dialog direct și intens cu societatea civilă și cu opoziția, fără nicio restricție;”
Diverse
María Teresa Giménez Barbat (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-0543/2018.

 3. Situația drepturilor omului în Bangladesh 

Propuneri de rezoluție: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
După § 61GUE/NGL-
3Verts/ALE+
După § 112GUE/NGLVE-291, 312, 11
vot: rezoluție (întregul text)+
Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Diverse
María Teresa Giménez Barbat (Grupul ALDE) este, de asemenea, semnatară a propunerii de rezoluție B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (Grupul GUE/NGL) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B8-0533/2018.

 4. Decizia de a iniția negocieri interinstituționale: Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I 

Raport: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Vot: decizia de a iniția negocieri interinstituționaleAN+398, 208, 13
Solicitări de vot prin apel nominal
S&D:decizia de a iniția negocieri interinstituționale
Diverse
Vot solicitat în conformitate cu articolul 69 c din Regulamentul de procedură de către Grupurile PPE și ECR.

 5. Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***I 

Raport: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente - vot în bloc1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
comisia+
Amendamente ale comisiei competente - vot separat12comisiaAN+506, 105, 2
20comisiaAN+500, 110, 6
36comisiaAN+371, 225, 5
37comisiaAN+353, 244, 7
54comisiaAN-187, 409, 9
81comisiaAN+522, 93, 1
82comisiaAN-191, 421, 8
Articolul 2, § 2, litera a138peste 38 de deputațiAN+307, 305, 8
35comisiaAN
Articolul 3, paragraful 1, punctul 15139peste 38 de deputațiAN+315, 298, 2
141GUE/NGLAN
52comisiaAN
142Verts/ALEAN-179, 435, 2
Articolul 9, după § 4143Verts/ALEAN-264, 350, 3
Articolul 10, § 669comisiaAN-291, 319, 4
140peste 38 de deputațiAN+327, 286, 1
144Verts/ALEAN-276, 334, 1
Articolul 17, § 1, partea introductivă145Verts/ALE-
Considerentul 6136peste 38 de deputațiAN+313, 300, 6
5comisiaAN
După considerentul 20137peste 38 de deputațiAN+338, 275, 3
vot: propunerea ComisieiAN+533, 37, 47
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL:amendamentele 54, 82, 141
peste 38 de deputați:amendamentele 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:amendamentele 54, 82, 143
S&D:amendamentul 82
ENF:amendamentele 12, 20, 35, 36, 81
Solicitări de vot separat
PPE:amendamentul 52
GUE/NGL:amendamentele 54, 82
Verts/ALE:amendamentul 37
S&D:amendamentul 82

 6. Poluanții organici persistenți ***I 

Raport: Julie Girling (A8-0336/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Amendamente ale comisiei competente - vot în bloc1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
comisia+
Amendamente ale comisiei competente - vot separat8comisiadiv
1+
2+
20comisiavs+
24comisiaAN+340, 276, 1
Articolul 7, § 633Verts/ALEVE-276, 338, 0
14comisia+
Articolul 13, § 534Verts/ALE-
21comisia+
Articolul 18, § 335Verts/ALE
Articolul 20, § 236SVerts/ALE-
Anexa I, partea A, tabel, coloana 4, rândul 1, punctul 2, litera a38SGUE/NGL-
Anexa I, partea A, tabel, coloana 4, rândul 2, punctul 2, litera a39SGUE/NGL-
Anexa I, partea A, tabel, coloana 4, rândul 3, punctul 2, litera a40SGUE/NGL-
Anexa I, partea A, tabel, coloana 4, rândul 4, punctul 2, litera a41SGUE/NGL-
Anexa I, partea A, după rândul 2430PPEAN-247, 338, 33
25comisia+
Anexa IV, tabel, rândul 442GUE/NGL-
Anexa IV, tabel, rândurile 5-8 și după rândul 843GUE/NGL-
37 PC1Verts/ALEVE+336, 264, 16
37 PC2Verts/ALE+
Considerentul 2531Verts/ALE-
Considerentul 2832SVerts/ALE-
vot: propunerea ComisieiAN+567, 23, 27
Solicitări de vot prin apel nominal
Verts/ALE:amendamentele 24, 30
Solicitări de vot separat
ENF:amendamentul 20
S&D, Verts/ALE:amendamentul 24
Solicitări de vot pe părți
ENF:
amendamentul 8
Prima parte„Deoarece adeseori se constată faptul că publicul nu este conștient de pericolele pe care le prezintă POP pentru sănătatea generațiilor prezente și viitoare, precum și pentru mediu, în special în țările în curs de dezvoltare, este necesar un proces amplu de informare pentru a ridica nivelul de precauție și de înțelegere de către public a motivelor care stau la baza aplicării restricțiilor și a interdicțiilor. În conformitate cu convenția, programele de sensibilizare a publicului cu privire la aceste substanțe în ceea ce privește efectele acestora asupra sănătății și a mediului, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile, precum și formarea lucrătorilor, a oamenilor de știință, a educatorilor, a personalului tehnic și managerial ar trebui încurajate și facilitate, după caz.”
A doua parte„Uniunea ar trebui să asigure accesul la informații și participarea publicului, punând în aplicare Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus), care a fost aprobată de Uniune la 17 februarie 2005”.

 7. Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen 

Raport: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
§ 2§text originaldiv
1+
2-
§ 3§text originaldiv
1+
2-
3+
§ 5§text originalAN+373, 204, 33
§ 6§text originaldiv
1+
2+
§ 8§text originaldiv
1+
2-
§ 15§text originaldiv
1+
2-
§ 16§text originaldiv
1+
2+
§ 17§text originaldiv
1+
2/AN+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§text originaldiv
1+
2-
§ 24§text originaldiv
1+
2+
§ 28§text originaldiv
1+
2-
§ 30§text originalvs-
§ 34§text originaldiv
1+
2/AN+418, 171, 10
§ 35§text originaldiv
1+
2-
§ 36§text originaldiv
1+
2-
§ 37§text originalvs+
§ 44§text originalvs+
§ 47§text originaldiv
1+
2+
§ 48§text originaldiv
1+
2-
§ 49§text originaldiv
1+
2+
§ 51§text originaldiv
1/VE+454, 108, 24
2+
§ 53§text originalvs+
Considerentul D§text originalvs+
Considerentul G§text originaldiv
1+
2/AN+452, 105, 30
Considerentul K§text originalvs-
Considerentul L§text originalvs-
Considerentul N§text originaldiv
1+
2-
Considerentul O§text originaldiv
1+
2+
Considerentul U§text originaldiv
1+
2-
Considerentul AB§text originaldiv
1+
2-
Considerentul AE§text originaldiv
1+
2/AN+486, 78, 17
vot: rezoluție (întregul text)AN+385, 68, 113
Solicitări de vot prin apel nominal
GUE/NGL:§ 5
ENF:§ 17 (a doua parte), § 34 (a doua parte), considerentul G (a doua parte), considerentul AE (a doua parte)
Solicitări de vot separat
PPE:§§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; considerentele D, G, K, L
Solicitări de vot pe părți
GUE/NGL:
§ 16
Prima parte„remarcă faptul că există o varietate de servicii de îngrijire, inclusiv îngrijirea și educația pentru preșcolari, servicii de îngrijire pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu dizabilități sau care suferă de afecțiuni cronice și necesită îngrijire și asistență medicală de durată; remarcă totodată că s-au dezvoltat abordări politice diferite ca urmare a acestei varietăți;”
A doua parte„consideră că serviciile de îngrijire pot fi oferite îngrijitori formali și informali;”
§ 19
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „cu scop lucrativ”
A doua parteaceste cuvinte
§ 24
Prima parte„consideră că accesibilitatea are la bază o combinație între costuri și flexibilitate și că, prin urmare, trebuie să existe o serie de dispoziții referitoare la serviciile de îngrijire, atât publice, cât și private, și la îngrijirea la domiciliu și în contexte similare;”
A doua parte„consideră, de asemenea, că membrii familiei ar trebui fie să aibă posibilitatea de a oferi în mod voluntar îngrijire, fie să beneficieze de subvenții pentru servicii de îngrijire;”
ENF:
§ 34
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „și lucrătorii migranți”
A doua parteaceste cuvinte
considerentul G
Prima parte„întrucât, în multe state membre, locurile de muncă din sectorul îngrijirii sunt slab remunerate și adesea nu oferă acces la contracte oficiale sau la alte drepturi de bază în materie de muncă și nu sunt atractive profesional datorită riscului ridicat de stres fizic și emoțional, a pericolului de epuizare profesională și a lipsei oportunităților de dezvoltare a carierei; întrucât sectorul oferă puține posibilități de formare, iar angajații din sector său sunt predominant persoane în vârstă, femei”
A doua parte„sau lucrători migranți”
considerentul AE
Prima parteîntrucât datele au arătat că persoanele provenind din medii defavorizate se confruntă cu provocări speciale atunci când există o disponibilitate limitată a serviciilor de îngrijire de înaltă calitate, fiind vorba inclusiv de persoanele din familiile cu venituri mici, care trăiesc în zone rurale”
A doua parte„și copiii care aparțin unor etnii minoritare sau care provin din familii de migranți,”
PPE:
§ 2
Prima parte„constată că un sfert dintre toate femeile sunt încă în categoria lucrătorilor familiali contribuabili nesalarizați, pentru care nu primesc nicio remunerație directă, și există o segregare clară a femeilor în sectoarele caracterizate în general prin salarii mici, orar prelungit și aranjamente de muncă deseori informale, care conduc la câștiguri monetare, sociale și structurale mai mici”
A doua parte„decât pentru un bărbat obișnuit aflat în câmpul muncii;”
§ 3
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „la care se adaugă sprijinul insuficient și sistemele de impozitare care afectează gospodăriile al căror cap de familie sunt mamele singure;” și „pe criterii legate de identitate de gen, expresia genului și caracteristicile sexuale,”
A doua parte„la care se adaugă sprijinul insuficient și sistemele de impozitare care afectează gospodăriile al căror cap de familie sunt mamele singure;”
A treia parte„pe criterii legate de identitate de gen, expresia genului și caracteristicile sexuale,”
§ 6
Prima parte„salută propunerea Comisiei de directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a lucrătorilor și îngrijitorilor și subliniază, în acest context, importanța drepturilor individuale la concediu și la forme flexibile de muncă pentru a ajuta persoanele încadrate în muncă să-și gestioneze viața privată și cea profesională; reamintește că politicile privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată ar trebui să încurajeze bărbații să preia responsabilități de îngrijire în mod egal cu femeile;”
A doua parte„consideră că, pentru viitor, ar trebui să se urmărească extinderea treptată a concediului de paternitate și de îngrijire a copilului și a nivelului său de plată, care să fie adecvat, să se asigure concediul netransferabil de creștere a copilului, garanții în ceea ce privește concedierea, revenirea la același post sau la unul echivalent, precum și protecția împotriva discriminării pe baza deciziilor de luare a concediului și extinderea drepturilor la cei care au nevoie să își ia un concediu plătit adecvat pentru a avea grijă de persoane aflate în întreținere, altele decât copiii;”
§ 8
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „să se garanteze o impozitare separată a soților pentru”
A doua parteaceste cuvinte
§ 15
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvântului: „publice”
A doua parteacest cuvânt
§ 28
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „publice” și „reafirmă, așadar, că prioritatea statelor trebuie să fie dezvoltarea unor rețele de îngrijire publice de calitate pentru toți copiii, fără distincții care reproduc stereotipurile de clasă;”
A doua parteaceste cuvinte
§ 35
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și salarii semnificativ mai mari în sectorul serviciilor de îngrijire;”
A doua parteaceste cuvinte
§ 36
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvântului: „informală”
A doua parteacest cuvânt
§ 47
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvântului: „universal”
A doua parteacest cuvânt
§ 48
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvântului: „publice”
A doua parteacest cuvânt
§ 49
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „toate etapele de implementare a”
A doua parteaceste cuvinte
§ 51
Prima parte„sprijină includerea în recomandările specifice fiecărei țări formulate de Comisie a unor măsuri care să se concentreze pe investiții în centre de îngrijire a copiilor”
A doua parte„și care să abordeze măsurile fiscale de descurajare care împiedică a doua persoană care contribuie la venitul familiei - mai ales femeile - să lucreze mai mult sau să lucreze pur și simplu, precum și alte măsuri în vederea abordării diferenței de remunerare între femei și bărbați;”
considerentul N
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvântului: „publice”
A doua parteacest cuvânt
Considerentul O
Prima parte„întrucât Europa se confruntă în prezent cu schimbări demografice care conduc la o incidență crescută a bolilor legate de vârstă și la îmbătrânirea populației, ceea ce determină deci creșterea exponențială a nevoilor de îngrijire;”
A doua parte„întrucât, într-o perioadă de creștere a nevoilor de îngrijire, există o repartizare disproporționată a responsabilităților de îngrijire între femei și bărbați, femeile fiind cele mai afectate de povara reprezentată de rolurile de gen stereotipe care încă predomină în societatea europeană; întrucât creșterea numărului persoanelor în vârstă, scăderea numărului persoanelor de vârstă activă și restricțiile bugetare datorate austerității au un impact semnificativ asupra serviciilor sociale și întrucât acest lucru va avea urmări și asupra persoanelor care trebuie să îmbine munca cu responsabilitățile de îngrijire, de multe ori în circumstanțe dificile;”
considerentul U
Prima parte„întrucât obiectivele de la Barcelona privind furnizarea de servicii de îngrijire a copiilor pentru cel puțin 33 % din copiii cu vârsta sub trei ani (obiectivul 1) și pentru cel puțin 90 % din copiii cu vârsta cuprinsă între trei ani și vârsta de școlarizare obligatorie (obiectivul 2) au fost respectate în doar 12 state membre începând cu 2002, ratele de succes în unele state membre fiind îngrijorător de scăzute,”
A doua parte„ceea ce nu poate fi considerat decât un eșec al UE în realizarea acestor obiective;”
considerentul AB
Prima parte„întrucât serviciile de îngrijire pe termen lung și serviciile de îngrijire a copiilor sunt adesea devalorizate, iar în multe state membre această profesie are mai degrabă un statut inferior și un deficit de imagine, care se reflectă în nivelul scăzut al salariilor, reprezentarea inegală a femeilor și a bărbaților pe piața muncii, condiții de muncă precare”
A doua parte„și absența unor contracte de muncă oficiale;”
ENF, PPE:
§ 17
Prima parte„consideră că modul în care este abordată dezvoltarea serviciilor de îngrijire ar trebui să ia în considerare toate categoriile de utilizatori și diferențele între aceștia, precum și diversele preferințe pentru tipurile de servicii de îngrijire de care au nevoie, inclusiv persoanele care provin din medii defavorizate,”
A doua parte„cum ar fi minoritățile etnice, familiile de migranți,”
A treia parte„persoanele care locuiesc în zone îndepărtate sau rurale și familiile cu venituri mici;”
A patra parte„reamintește că conceptul de familie utilizat în legislație și în politici ar trebui înțeles într-un sens larg;”

 8. Boala Lyme (borelioza) 

Propunere de rezoluție: B8-0514/2018

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunerea de rezoluție B8-0514/2018
(Comisia ENVI)
vot: rezoluție (întregul text)+
Ultima actualizare: 13 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate