Index 
Jegyzőkönyv
PDF 258kWORD 75k
2018. november 15., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében (vita)
 3.Lyme-kór (borreliosis) (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  4.1.Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete
  4.2.Az emberi jogi helyzet Kubában
  4.3.A emberi jogi helyzet Bangladesben
 5.Szavazások órája
  5.1.Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (szavazás)
  5.2.Az emberi jogi helyzet Kubában (szavazás)
  5.3.A emberi jogi helyzet Bangladesben (szavazás)
  5.4.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I (szavazás)
  5.5.A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei ***I (szavazás)
  5.6.A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I (szavazás)
  5.7.Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében (szavazás)
  5.8.Lyme-kór (borreliosis) (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az ülés folytatása
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem következtében meghozott intézkedések
 11.A Német Ifjúságvédelmi Hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló családi vitákban (vita)
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Petíciók
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülések időpontja
 17.Az ülés berekesztése
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében (vita)

Jelentés a gondozási szolgáltatásokról az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében [2018/2077(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz és Anna Hedh.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Sógor Csaba, Merja Kyllönen és Barbara Matera.

Felszólal: Věra Jourová és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


3. Lyme-kór (borreliosis) (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000088/2018) felteszi: Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano és Sylvie Goddyn, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Lyme-kór (borreliosis) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Alojz Peterle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew és Mairead McGuinness.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Seán Kelly.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin és Dubravka Šuica.

Felszólal: Věra Jourová.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano és Sylvie Goddyn, az ENVI bizottság nevében, a Lyme-kórról (borreliosis) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.11.14-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


4.1. Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete

Állásfoglalási indítványok: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake és Michaela Šojdrová előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Wajid Khan és Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria és Stanislav Polčák.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.1. pont .


4.2. Az emberi jogi helyzet Kubában

Állásfoglalási indítványok: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun és Pavel Telička előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová és Tomáš Zdechovský.

Felszólal José Inácio Faria és Seán Kelly a vita lebonyolításáról (az elnök pontosít).

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.2. pont .


4.3. A emberi jogi helyzet Bangladesben

Állásfoglalási indítványok: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Krzysztof Hetman, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Josef Weidenholzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward és Wajid Khan.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.15-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Vietnam, nevezetesen a politikai foglyok helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 és B8-0540/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0526/2018

(amely a B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 és B8-0540/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Nagy József, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Sógor Csaba, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Tőkés László, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk és Nedzhmi Ali, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0459)


5.2. Az emberi jogi helyzet Kubában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 és B8-0543/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0528/2018

(amely a B8-0528/2018, B8-0532/2018 és B8-0543/2018 helyébe lépe):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Nagy József, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Sógor Csaba, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, Tőkés László, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart és María Teresa Giménez Barbat, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0460)

(A B8-0534/2018, B8-0537/2018 és B8-0541/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


5.3. A emberi jogi helyzet Bangladesben (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 és B8-0544/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0533/2018

(amely a B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 és B8-0544/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Nagy József, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Sógor Csaba, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, Tőkés László, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Agnes Jongerius, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei és Sajjad Karim, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Kostadinka Kuneva, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0461)


5.4. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételek ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének második franciabekezdése alapján Enrique Calvet Chambon (előadó), aki a bizottság határozata mellett érvel.


5.5. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei ***I (szavazás)

Jelentés a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0462)


5.6. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok ***I (szavazás)

Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0463)

Felszólal Julie Girling (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


5.7. Gondozási szolgáltatások az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében (szavazás)

Jelentés a gondozási szolgáltatásokról az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében [2018/2077(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0464)


5.8. Lyme-kór (borreliosis) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0514/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Felszólalások

A szavazás után Seán Kelly, a szavazások órájának szervezéséről, tekintettel a tegnapi szavazások órájának lebonyolítására (az elnök emlékeztet az alkalmazandó eljárásra, továbbá közli, hogy az Elnökök Értekezlete megvizsgálta a kérdést, és a LIBE bizottság új jelentést készíthet) és Dobromir Sośnierz, Seán Kelly felszólalásával kapcsolatban.


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Bogusław Liberadzki-jelentés - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly és Daniel Hannan

Sirpa Pietikäinen-jelentés - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek és Daniel Hannan

Lyme-kór (borreliosis) - B8-0514/2018
Lynn Boylan és Rory Palmer.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.51-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem következtében meghozott intézkedések

Az illetékes német hatóság tájékoztatta az elnököt a heidenheimi kerületi bíróság által Ingeborg Gräßle ellen mentelmi jogának az Európai Parlament 2017. december 12-i határozatával való felfüggesztését követően indult büntetőeljárásban hozott határozatról. (2017.12.12-i jegyzőkönyv, 5.7. pont ).


11. A Német Ifjúságvédelmi Hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló családi vitákban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Német Ifjúságvédelmi Hivatal (Jugendamt) szerepe a határokon átnyúló családi vitákban (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Julia Pitera, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa és Beata Gosiewska.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Albert Deß.

Felszólal: Věra Jourová.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 108. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. november 8-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Ajánlások a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról (2018/2262(INI))

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

LIBE bizottság

- A decentralizált ügynökségek parlamenti vizsgálatát biztosító jogi rendelkezések és közös nyilatkozat végrehajtása (2018/2114(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. november 8-i határozatát követően.)

AFET bizottság

- Ajánlások a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti intézményi keretmegállapodásról (2018/2262(INI))
vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. november 8-i határozatát követően.)

bizottságok: ECON, ENVI (az eljárási szabályzat 55. cikke)

- A fenntartható beruházások előmozdítására szolgáló keret létrehozása (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
vélemény: BUDG, ITRE, IMCO

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentések egyetértési eljárásban (az eljárási szabályzat 99. cikkének (2) bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2018. október 23-i értesítését követően.)

AFET bizottság

- Stratégiai partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán között (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH bizottság

- Az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás megkötése, annak végrehajtási jegyzőkönyve és a megállapodást kísérő levélváltás (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
vélemény: DEVE, BUDG


13. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. november 9.

(*) titkos név

(*) (0906/2018); Brandy Thern (0907/2018); (*) (0908/2018); (*) (0909/2018); (*) (0910/2018); (*) (0911/2018); (*) (0912/2018); (*) (0913/2018); (*) (0914/2018); Fotios Batzios (0915/2018); (*) (0916/2018); Panagiotis Grafos (0917/2018); (*) (0918/2018); (*) (0919/2018); (*) (0920/2018); (*) (0921/2018); (*) (0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (0923/2018); Paul Villain (0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (0927/2018); (*) (0928/2018); (*) (0929/2018); (*) (0930/2018); Rui Martins (0931/2018); Massimo Scarafia (0932/2018); Pavel Traian Danca (0933/2018); Michele Scirpoli (0934/2018); (*) (0935/2018); (*) (0936/2018); (*) (0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (0938/2018); Andrzej Halicki (0939/2018); Thomas Nitz (0940/2018); Canio Trione (0941/2018); Oliver Murphy (0942/2018); (*) (0943/2018); Detlev Winkelmann (0944/2018); Tomt Lenz (0945/2018); Mateusz Błaszczak (0946/2018); (*) (0947/2018); (*) (0948/2018).


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított] 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és [az energiaunió irányításáról szóló] (EU) 2018/XXX európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése miatt történő kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány a regionális és helyi nyelvi és kulturális örökség erősítéséről és előmozdításáról (B8-0479/2018)

utalva

illetékes:

CULT

- Innocenzo Leontini. Állásfoglalási indítvány a líbiai felségvizeken engedélyezett halászati övezet bővítéséről (B8-0510/2018)

utalva

illetékes:

PECH

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az endokrin károsító anyagok újrafeldolgozási termékekben való jelenlétéről (B8-0511/2018)

utalva

illetékes:

ENVI


15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mai ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap megkezdésekor terjesztik jóváhagyás végett a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


16. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. november 28. és 29.


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.35-kor berekesztik.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. március 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat