Index 
Proces-verbal
PDF 257kWORD 76k
Joi, 15 noiembrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen (dezbatere)
 3.Boala Lyme (borelioza) (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
4.1.Vietnam, în special situația prizonierilor politici
  
4.2.Situația drepturilor omului în Cuba
  
4.3.Situația drepturilor omului în Bangladesh
 5.Votare
  
5.1.Vietnam, în special situația prizonierilor politici (vot)
  
5.2.Situația drepturilor omului în Cuba (vot)
  
5.3.Situația drepturilor omului în Bangladesh (vot)
  
5.4.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (vot)
  
5.5.Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***I (vot)
  
5.6.Poluanții organici persistenți ***I (vot)
  
5.7.Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen (vot)
  
5.8.Boala Lyme (borelioza) (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Acțiune ulterioară în urma unei solicitări de ridicare a imunității
 11.Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (dezbatere)
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Petiții
 14.Depunere de documente
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 16.Calendarul următoarelor ședințe
 17.Ridicarea ședinței
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.01.


2. Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen (dezbatere)

Raport referitor la serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen [2018/2077(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (supleantă a raportoarei) a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz și Anna Hedh.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen și Barbara Matera.

Au intervenit: Věra Jourová și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 15.11.2018.


3. Boala Lyme (borelioza) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000088/2018) adresată de Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Boala Lyme (borelioza) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Alojz Peterle, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew și Mairead McGuinness.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Seán Kelly.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin și Dubravka Šuica.

A intervenit Věra Jourová.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano și Sylvie Goddyn, în numele Comisiei ENVI, referitoare la boala Lyme (borelioza) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 15.11.2018.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 14.11.2018.)


4.1. Vietnam, în special situația prizonierilor politici

Propuneri de rezoluții B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake și Michaela Šojdrová au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Wajid Khan și Jean-Luc Schaffhauser.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 15.11.2018.


4.2. Situația drepturilor omului în Cuba

Propuneri de rezoluții B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun și Pavel Telička au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, Bas Belder, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, și João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit José Inácio Faria și Seán Kelly cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președintele a făcut precizări).

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 15.11.2018.


4.3. Situația drepturilor omului în Bangladesh

Propuneri de rezoluții B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake și Tomáš Zdechovský au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward și Wajid Khan.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 15.11.2018.


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Vietnam, în special situația prizonierilor politici (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 și B8-0540/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0526/2018

(care înlocuiește B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 și B8-0540/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias și Monica Macovei, în numele Grupului ECR,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk și Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0459)


5.2. Situația drepturilor omului în Cuba (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 și B8-0543/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0528/2018

(care înlocuiește B8-0528/2018, B8-0532/2018 și B8-0543/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil și Elmar Brok, în numele Grupului PPE,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei și Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart și María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0460)

(Propunerile de rezoluții B8-0534/2018, B8-0537/2018 și B8-0541/2018 au devenit caduce.)


5.3. Situația drepturilor omului în Bangladesh (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 și B8-0544/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0533/2018

(care înlocuiește B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 și B8-0544/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei și Sajjad Karim, în numele Grupului ECR,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0461)


5.4. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de votare, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Enrique Calvet Chambon (raportor) care s-a pronunțat în favoarea deciziei comisiei.


5.5. Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0462)


5.6. Poluanții organici persistenți ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0463)

Au intervenit Julie Girling (raportoare), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


5.7. Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen (vot)

Raport referitor la serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen [2018/2077(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0464)


5.8. Boala Lyme (borelioza) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0514/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Intervenții

După votare, Seán Kelly, cu privire la organizarea votării în urma desfășurării votului de ieri (Președintele a reamintit procedura aplicabilă și a informat că Conferința președinților a examinat chestiunea și că comisia LIBE va putea să prezinte un alt raport), și Dobromir Sośnierz, cu privire la intervenția lui Seán Kelly.


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly și Daniel Hannan

Raport Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek și Daniel Hannan

Boala Lyme (borelioza) - B8-0514/2018
Lynn Boylan și Rory Palmer.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 12.51.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Acțiune ulterioară în urma unei solicitări de ridicare a imunității

Autoritatea competentă din Germania l-a informat pe Președinte cu privire la hotărârea tribunalului districtual din Heidenheim în cadrul procedurii penale inițiate împotriva lui Ingeborg Gräßle în urma ridicării imunității sale prin decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 (punctul 5.7 al PV din 12.12.2017).


11. Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Dobromir Sośnierz, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Julia Pitera, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa și Beata Gosiewska.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Albert Deß.

A intervenit Věra Jourová.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


12. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 noiembrie 2018)

AFET

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană (2018/2262(INI))
(aviz: INTA (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

LIBE

- Punerea în practică a dispozițiilor juridice și a declarației comune de asigurare a controlului parlamentar al agențiilor descentralizate (2018/2114(INI))
retrimis comisiei competente: AFCO
aviz: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 noiembrie 2018)

AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul-cadru instituțional dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană (2018/2262(INI))
(aviz: INTA (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

Comisii comune (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 8 noiembrie 2018)

ECON, ENVI (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

- Crearea unui cadru pentru a facilita investițiile sustenabile (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
(aviz: BUDG, ITRE, IMCO)

Rapoarte conținând propuneri de rezoluție fără caracter legislativ pentru o procedură de aprobare (articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 23 octombrie 2018)

AFET

- Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH

- Încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
(aviz: DEVE, BUDG)


13. Petiții

Următoarele petiții au fost înscrise în registrul general în datele indicate mai jos și au fost retrimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 215 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

9 noiembrie 2018

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 0906/2018); Brandy Thern (nr. 0907/2018); (*) (nr. 0908/2018); (*) (nr. 0909/2018); (*) (nr. 0910/2018); (*) (nr. 0911/2018); (*) (nr. 0912/2018); (*) (nr. 0913/2018); (*) (nr. 0914/2018); Fotios Batzios (nr. 0915/2018); (*) (nr. 0916/2018); Panagiotis Grafos (nr. 0917/2018); (*) (nr. 0918/2018); (*) (nr. 0919/2018); (*) (nr. 0920/2018); (*) (nr. 0921/2018); (*) (nr. 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0923/2018); Paul Villain (nr. 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0927/2018); (*) (nr. 0928/2018); (*) (nr. 0929/2018); (*) (nr. 0930/2018); Rui Martins (nr. 0931/2018); Massimo Scarafia (nr. 0932/2018); Pavel Traian Danca (nr. 0933/2018); Michele Scirpoli (nr. 0934/2018); (*) (nr. 0935/2018); (*) (nr. 0936/2018); (*) (nr. 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (nr. 0938/2018); Andrzej Halicki (nr. 0939/2018); Thomas Nitz (nr. 0940/2018); Canio Trione (nr. 0941/2018); Oliver Murphy (nr. 0942/2018); (*) (nr. 0943/2018); Detlev Winkelmann (nr. 0944/2018); Tomt Lenz (nr. 0945/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 0946/2018); (*) (nr. 0947/2018); (*) (nr. 0948/2018).


14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de instituire a Comunității transporturilor (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de adaptare a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică [astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/XXX/UE] și a Regulamentului (UE) 2018/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [guvernanța uniunii energetice], având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

ENVI

2) de către deputați propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la valorificarea și promovarea patrimoniului lingvistic și cultural regional și local (B8-0479/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

- Innocenzo Leontini. Propunere de rezoluție referitoare la extinderea zonei de pescuit autorizate în apele teritoriale ale Libiei (B8-0510/2018)

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Mireille D'Ornano. Propunere de rezoluție referitoare la prezența perturbatorilor endocrini în produsele provenite din reciclare (B8-0511/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 28 noiembrie 2018 și 29 noiembrie 2018.


17. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 15.35.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ultima actualizare: 4 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate