Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Boguslaw Andrzej Sonik ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Bogdan Brunon Wenta με ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου 2018.

Οι αρμόδιες βελγικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Ralph Packet ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Sander Loones με ισχύ από τις 22 Νοεμβρίου 2018.

Οι αρμόδιες λετονικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Kārlis Šadurskis ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Artis Pabriks με ισχύ από τις 28 Νοεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet και Kārlis Šadurskis καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου