Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 november 2018 - Brussel

5. Samenstelling Parlement

De bevoegde Poolse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Boguslaw Andrzej Sonik tot lid van het Parlement, ter vervanging van Bogdan Brunon Wenta, met ingang van 20 november 2018.

De bevoegde Belgische autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Ralph Packet tot lid van het Parlement, ter vervanging van Sander Loones, met ingang van 22 november 2018.

De bevoegde Letse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Kārlis Šadurskis tot lid van het Parlement, ter vervanging van Artis Pabriks, met ingang van 28 november 2018.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet en Kārlis Šadurskis, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid