Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 noiembrie 2018 - Bruxelles

5. Componența Parlamentului

Autoritățile polone competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Boguslaw Andrzej Sonik, în locul lui Bogdan Brunon Wenta, ca deputat în Parlament, cu efect de la 20 noiembrie 2018.

Autoritățile belgiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Ralph Packet, în locul lui Sander Loones, ca deputat în Parlament, cu efect de la 22 noiembrie 2018.

Autoritățile letone competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Kārlis Šadurskis , în locul lui Artis Pabriks, ca deputat în Parlament, cu efect de la 28 noiembrie 2018.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet et Kārlis Šadurskis se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Ultima actualizare: 1 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate