Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. novembra 2018 - Brusel

5. Zloženie Parlamentu

Príslušné poľské úrady oznámili, že Boguslaw Andrzej Sonik bol s účinnosťou od 20. novembra 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Bogdana Brunona Wentu.

Príslušné belgické úrady oznámili, že Ralph Packet bol s účinnosťou od 22. novembra 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Sandera Loonesa.

Príslušné lotyšské úrady oznámili, že Kārlis Šadurskis bol s účinnosťou od 28. novembra 2018 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Artisa Pabriksa.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Boguslaw Andrzej Sonik, Ralph Packet a Kārlis Šadurskis miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 1. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia