Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

7. Αίτηση για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες δανικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Jørn Dohrmann στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας εναντίον του.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου