Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

7. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga danska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Jørn Dohrmann inom ramen för ett straffrättsligt förfarande mot honom.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy