Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος των Ομάδων ECR, EFDD, PPE και S&D το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή ECON: Ralph Packet

επιτροπή DEVE: Bogusław Sonik

επιτροπή CULT: Bogusław Sonik

επιτροπή FEMM: Isabella Adinolfi αντί του Jörg Meuthen

ειδική επιτροπή σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή: Virginie Rozière αντί του Hugues Bayet

αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN): Ralph Packet

αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Bogusław Sonik.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου