Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna ECR, EFDD, PPE och S&D hade begärt att parlamentet skulle godkänna följande utnämningar:

ECON-utskottet: Ralph Packet

DEVE-utskottet: Bogusław Sonik

CULT-utskottet: Bogusław Sonik

FEMM-utskottet: Isabella Adinolfi i stället för Jörg Meuthen

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt: Virginie Rozière i stället för Hugues Bayet

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Ralph Packet

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Bogusław Sonik.

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy