Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. studenog 2018. - Bruxelles

9. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je najavio odluke više odbora da sudjeluju u međuinstitucijskim pregovorima na temelju sljedećih izvješća (u sladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

- Odbor LIBE: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- Odbor JURI: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- Odbor EMPL: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0382/2018);

- Odbor EMPL: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- Odbor ECON: Prijedlog direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- Odbor ECON: Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- Odbor EMPL: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- Odbor ITRE: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Izvjestitelj: Frederick Federley (A8-0394/2018);

- Odbor PECH: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- Odbor PECH: Prijedlog uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma oGFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Izvjestiteljica: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

Odbor IMCO: Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku prije ponoći sutra, 29. studenog 2018. zatražiti da se glasuje o odluci o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

Posljednje ažuriranje: 1. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti