Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. november 28., Szerda - Brüsszel

9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően):

- LIBE bizottság: Javaslat a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Előadó: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI bizottság: Javaslat az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Előadó: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL bizottság: Javaslat a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Előadó: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL bizottság: Javaslat az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON bizottság: Javaslat a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Előadó: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON bizottság: Javaslat az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Előadó: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL bizottság: Javaslat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Előadó: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE bizottság: Javaslat a .eu felső szintű domain bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Előadó: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH bizottság: Javaslat a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Előadó: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH bizottság: Javaslat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Előadó: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

IMCO bizottság:Javaslat az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésével összhangban a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat