Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 noiembrie 2018 - Bruxelles

9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele comunică deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c, alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

- LIBE: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Rapotoare: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI: propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Raportoare: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL: propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Raportoare: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON: propunere de directivă a Parlamentului European privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivelor 2009/65/CE și 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Raportor: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Raportor: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Raportor: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH: propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Raportor: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Raportoare: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

IMCO: propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

În conformitate cu articolul 69c, alineatul 2 din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții în ziua următoare, ca deciziile prvind inițierea negocierilor să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 1 august 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate