Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 28. november 2018 - Bruselj

9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj (v skladu s členom 69c(1) Poslovnika) na podlagi naslednjih poročil:

- odbor LIBE: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- odbor JURI: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- odbor EMPL: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Poročevalka: Laura Agea (A8-0382/2018);

- odbor EMPL: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- odbor ECON: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- odbor ECON: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- odbor EMPL: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (Besedilo velja za EGP in Švico) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- odbor ITRE: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Poročevalec: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- odbor PECH: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Poročevalec: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- odbor PECH: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

odbor IMCO: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj pred polnočjo naslednjega dne.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Zadnja posodobitev: 1. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov