Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d. - Briuselis

11. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl nuorodų į tam tikras Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atnaujinimo ir naujų įtraukimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 IV priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I, III ir IV priedai (D058460/04 - 2018/2956(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 26 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 1 straipsnio 3 dalies nukrypti leidžiančios nuostatos dėl tam tikrų bendrinių deskriptorių vartojimo (D058835/02 - 2018/2940(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl spiritinio gėrimo „Tequila“ įregistravimo kaip geografinės nuorodos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedas (D059011/02 - 2018/2936(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 13 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB nuostatos dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo (D059086/01 - 2018/2954(RPS) - Terminas: 2019 m. vasario 20 d.)
Perduota atsakingam komitetui: IMCO

Atnaujinta: 2019 m. spalio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika