Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

13. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000117/2018) från Rosa Estaràs Ferragut, för utskottet FEMM, till kommissionen: situationen för kvinnor med funktionsnedsättning (B8-0418/2018).

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy