Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 ноември 2018 г. - Брюксел

14. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората месечна сесия през май 2018 г. и месечната сесия през юли 2018 г., е на разположение на сайта Europarl.

Последно осъвременяване: 1 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност