Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. marraskuuta 2018 - Bryssel

15. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies ilmoitti, että hän on allekirjoittanut neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoamisesta (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka pyysi puhemiestä puolustamaan Euroopan parlamentin jäsenten ilmaisunvapautta Virossa järjestetyn mielenosoituksen johdosta (puhemies ilmoitti pyytävänsä asiasta lisätietoja Viron viranomaisilta), Jörg Meuthen Juan Fernando López Aguilarin mietintöä koskeneen menettelyn lopputuloksesta (katso 14.11.2018 pidetyn istunnon pöytäkirjan kohta 14.11.) (puhemies täsmensi asiaa), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda ”punaisen keskiviikon” vietosta (puhemies muistutti olevansa sitoutunut uskonnollisen ilmaisunvapauden puolustamiseen maailmassa), Bruno Gollnisch sekä Elżbieta Katarzyna Łukacijewska Puolan naisten äänioikeuden satavuotisjuhlasta ja naisten oikeuksista (puhemies muistutti, että parlamentti on sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon ja että hän oli osallistunut naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi vietetyn kansainvälisen päivän viettoon).

Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö