Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. studenog 2018. - Bruxelles

15. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
Doslovno izvješće

Predsjednik je izjavio da je, zajedno s presjednikom Vijeća, nastavio s potpisivanjem sljedećih akata usvojenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Komisije 2010/261/EU (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Govorili su: Philippe Lamberts, kako bi zatražio od predsjednika da intervenira radi obrane slobode izražavanja zastupnika u Europskom parlamentu slijedom događaja u Estoniji (Predsjednik je izjavio da će zatražiti dodatne informacije od estonskih vlasti), Jörg Meuthen, o ishodu postupka povezanog s izvješćem čiji je autor Juan Fernando López Aguilar (vidi točku 14.11 zapisnika od 14.11.2018) (Predsjednik je dao pojašnjenje), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda o obilježavanju "crvene srijede" (Predsjednik je podsjetio da se zalaže za slobodu izražavanja religijskih stavova u cijelome svijetu), Bruno Gollnisch, i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska o stotoj obljetnici uvođenja prava glasa za žene u Poljskoj i o ženskim pravima (Predsjednik je podsjetio da se Parlament zalaže ra rodnu ravnopravnost i da sudjeluje u međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama).

Posljednje ažuriranje: 1. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti